nieuws

Roer om bij Highway Agency door fouten in kostenramingen

bouwbreed Premium

De Engelse Rijkswaterstaat, de Highway Agency, moet een andere koers gaan varen. Dat is de aanbeveling van Mike Nichols van het gelijknamige onderzoeksbureau. Die heeft het agentschap onder de loep genomen naar aanleiding van fouten in de kostenramingen.

Bij individuele projecten moesten de kostenramingen soms met 300 procent worden verhoogd. Voor het totale wegenverbeteringsprogramma van 12 miljard pond (16,5 miljard euro) bleken de kosten gemiddeld in vijftien maanden 18 procent te laag te zijn geraamd en drie maanden later 25 procent. Voor de minister van Transport was dit aanleiding Nichols te vragen het agentschap door te lichten.
De onderzoeker heeft een aantal goede verklaringen gevonden voor de slechte ramingen. De belangrijkste is wel dat het wegenprogramma volgens Nichols de indruk wekte dat het gaat om projecten die al volledig rond waren qua financiering en tijdschema. Niets was echter minder waar.
“Projecten duiken in het programma op in een zeer vroeg stadium als er nog volop onzekerheden zijn. Bijvoorbeeld nog voordat het trac é is gekozen en de procedures zijn gestart. De schattingen zijn dan ook per definitie onbetrouwbaar. Het is onverstandig om de projecten op te hangen aan de ramingen totdat zij in een verdergevorderd stadium zijn en er dus meer zekerheid is rond de kosten”, vindt Nichols.

Desastreus

Een tweede punt is de ‘brain drain’ bij het agentschap. In enkele jaren tijd is het personeelsbestand teruggelopen van 9000 naar 1600. Dat heeft een bijna desastreus gevolg gehad voor het kennisniveau van het agentschap. Het is een punt waar bij de afslanking van Rijkswaterstaat ook voor is gewaarschuwd.
Nichols vindt het uitstekend dat het agentschap al geruime tijd geleden is begonnen met de aanbestedingsmethodiek ‘Early Contractor Involvement’, het vroegtijdig betrekken van de aannemer. Inmiddels is dat praktisch de standaardmethode die wordt toegepast. Als projecten eenmaal in aanbouw zijn, is het daardoor vrijwel zeker dat ze op tijd en binnen budget worden gerealiseerd.
De onderzoeker beveelt dan ook aan om deze methodiek verder te hanteren en te combineren met elementen van een alliantiecontract. Daarbij is een goede verdeling van lusten en lasten noodzakelijk. Die kan dan tevens dienen als voorbeeld voor het inbouwen van incentives voor de aannemers en toeleveranciers. “Dit kan alleen bevredigend worden bereikt als de leveranciers van het agentschap zich er volledig achter stellen”, waarschuwt Nichols.
Rijkswaterstaat is intussen heel benieuwd hoe dit allemaal gaat lopen bij de Highway Agency. Vooral de snelheid waarmee de Engelsen kunnen schakelen, maakt indruk. Daarnaast zijn de aanbevelingen over projectmanagement, uitbesteden en begroten van belang voor de Nederlandse rijksdienst. Die is op dezelfde fronten druk doende de juiste manieren te vinden.

Reageer op dit artikel