nieuws

Rijkssubsidie saneringen slaat nauwelijks aan

bouwbreed

De subsidieregeling van het Rijk die bedrijven moet stimuleren werk te maken van bodemsanering heeft nauwelijks effect. Sinds de invoering van de wettelijke regeling begin vorig jaar hebben slechts 52 bedrijven een subsidieaanvraag voor bodemsanering ingediend.

Dat blijkt uit antwoorden van milieuminister Cramer op vragen van het CDA in de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Eddy Bilder had bij de minister aan de bel getrokken naar aanleiding van geluiden over het geringe aantal subsidieaanvragen. Het CDA vreest dat het Rijk er op deze manier nooit in zal slagen voor 2030 alle ernstige bodemverontreinigingen op terreinen van bedrijven aan te pakken zoals de bedoeling is. Volgens schattingen gaat het om 12.000 bedrijven in Nederland die te maken hebben met zware bodemverontreiniging die uiterlijk in 2030 moeten zijn aangepakt.
In haar brief aan de Kamer stelt Cramer dat de doelstelling van het Rijk allerminst op losse schroeven staat. Volgens de minister zegt de geringe belangstelling voor de subsidie bij de bedrijven niets over de werkelijke voortgang van de saneringen. Ze wijst erop dat een sanering vaak wordt gekoppeld aan sloop en nieuwbouw op een bedrijfsterrein. Ook de verplaatsing of beëindiging van een bedrijfsactiviteit of verandering van eigenaar is volgens de minister vaak een reden om te gaan saneren vanwege waardevermindering door de verontreiniging.

Onvoldoende

Volgens Cramer krijgen in de periode tot 2030 vrijwel alle bedrijven wel een keer met een dergelijke situatie te maken. “Daarom mag worden aangenomen dat voor die datum de meeste bedrijfsterreinen zijn gesaneerd”, aldus de minister.
Ze erkent dat de subsidieregeling zelf nog onvoldoende effect heeft, maar verwacht dat het aantal aanvragen flink zal toenemen als bedrijven duidelijk wordt dat ze tot uiterlijk 1 januari 2008 een subsidieaanvraag kunnen indienen.

Reageer op dit artikel