nieuws

‘Rijk moet kwaliteit ruimte krachtig sturen’

bouwbreed Premium

Het Rijk moet veel meer werk maken van het ruimtelijk beleid. Het is tijd voor een krachtige aanpak voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Het Rijk moet veel meer werk maken van het ruimtelijk beleid. Het is tijd voor een krachtige aanpak voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Dat stelt de VROM-Raad in het advies ‘Stuur op mooi Nederland’. Volgens de raad moet VROM-minister Cramer in de kabinetsplannen voor ‘Mooi Nederland’ een heldere rijksvisie op de ruimtelijke ontwikkeling uiteenzetten. “De minister moet haar coördinatietaak voor grote ruimtelijke vraagstukken daadkrachtig ter hand nemen”, aldus het adviesorgaan van de regering.
In de ogen van de VROM-Raad moet het Cramer op drie terreinen de touwtjes stevig aantrekken. Zo moet ze een flinke vinger pap hebben bij de plannen van provincies en gemeenten in nationale landschappen als het Groene Hart en zich nadrukkelijk gaan bezighouden met de ruimtelijke aanpassingen die nodig zijn met het oog op de klimaatverandering. Ook moet Cramer zich volgens de raad intensiever bemoeien de ontwikkeling in de gebieden waar forse investeringen van Rijk op stapel staan, zoals de corridor Antwerpen-Rotterdam-Schiphol.

Reageer op dit artikel