nieuws

Regenwater schoon weg met decentrale zuivering

bouwbreed

Een decentrale hemelwaterzuivering voor het 57 hectare grote Waalwijkse bedrijventerrein in aanleg Haven 7 moet de centrale waterzuivering in Waalwijk ontlasten. Of dit experiment een potentieel beter en goedkoper alternatief oplevert voor een kostbare uitbreiding zal de praktijk uitwijzen.

De mini-zuivering met een capaciteit van maximaal circa 1000 kuub per uur wordt momenteel aangelegd bij het bedrijventerrein Haven 7. “De oplossing is weliswaar niet nieuw, maar op deze schaal vrij uniek” meent Frank van Zijl, projectmanager sector Zuiveringsbeheer bij waterschap Brabantse Delta, de opdrachtgever.
Het waterschap besloot om meerdere redenen tot dit experiment waarbij het licht verontreinigde hemelwater niet naar de rwzi wordt afgevoerd, maar wordt geloost naar een lokale zuivering. De bouw van de decentrale hemelwaterzuivering, waarvan de bovenkant een halve meter beneden maaiveld komt te liggen, is in april begonnen. De uitvoering is in handen van Van den Elshout en de Bont uit Waalwijk; de gemeente Waalwijk voert de directie. De ingebruikname staat deze zomer gepland.
De kosten van de minizuivering belopen 3 ton, waarvan de Provincie Noord-Brabant eenvierde subsidieert.

Slib

De decentrale zuivering is geleverd door AQA Hydrasep uit Alkmaar. De installatie meet 16 x 3 x 3 meter en is opgebouwd uit twee betonnen elementen. Van Zijl: “In feite werkt het hetzelfde als een bergbezinkbassin; het water wordt gedwongen te bezinken, waarna het bezonken slib wordt weggepompt.”
De minizuivering voert het vervuilde regenwater via een rooster door een lamellenafscheider en leidt het door twee kamers met lamellenfilters.
Het vrijgekomen vuil wordt vanaf hier regelmatig afgepompt naar het naastliggende riool en stroomt vervolgens naar de rioolwaterzuivering. Het schone regenwater uit de minizuivering stroomt naar de poldersloten.
Het stelsel wordt na afloop van een bui in circa 12 uur leeg gepompt; ook dit water gaat via de afscheider naar het oppervlaktewater. Van Zijl: “Al het water gaat uiteindelijk twee keer door de lamellen heen.”

Winst

Het waterschap wil op deze manier de vervuiling lokaal houden. “De eerste grote winst is dat het water in het gebied blijft en niet wordt afgevoerd. Daarnaast hoeft door het afkoppelen op lange termijn veel minder water naar de grote centrale zuivering te worden verpompt en kan de uitbreiding van de rwzi Waalwijk enige jaren worden uitgesteld.
Die uitbreiding kan dan bovendien worden beperkt tot circa 130 kubieke meter per uur. Want uiteindelijk gaat door deze oplossing een aanzienlijk kleiner deel ‘schoon’ regenwater naar de zuivering. Van Zijl: “Bij deze oplossing gaat 90 procent van alle water naar de decentrale zuivering, oftewel zo’n 900 kubieke meter/uur.”
De verwachting is dat de totale vuiluitworp uiteindelijk lager zal zijn dan bij de traditionele oplossing. Belasting met hemelwater en ander ‘dun’ water heeft namelijk een ongunstig effect op de werking van een rioolwaterzuivering.
Van Zijl: “Over een jaar genomen is berekend dat wanneer (nagenoeg) al het hemelwater door de decentrale zuivering gaat, de totale vuiluitworp op oppervlaktewater kleiner kan zijn dan bij de gangbare situatie. We hopen die werking na een jaar monitoring te bewijzen.”
Bij een positief resultaat van het lokaal zuiveren van hemelwater uit gescheiden-stelsels zal het experiment zeker navolging krijgen, aldus de projectmanager. “Als het werkt, is het wellicht ook een oplossing voor het industrieterrein Moerdijk. Hier moet het water circa 100 kilometer afleggen om het lozingspunt te bereiken. De meerkosten verdienen zich op de lange termijn terug.”
De eindresultaten worden najaar 2008 verwacht.

Reageer op dit artikel