nieuws

Prins Willem-Alexander bestudeert verrommeling

bouwbreed

Na het watermanagement begeeft Prins Willem-Alexander zich nu ook op het bredere terrein van de ruimtelijke ordening. Ter oriëntatie brengt hij bezoeken aan gebieden waar de belangrijke ruimtelijke vraagstukken van deze tijd inzichtelijk worden gemaakt, zoals de verrommeling van het landschap.

De beste manier om dat goed te bekijken is op de fiets, was de gedachte achter het besluit voor een fietstocht gisteren door het verrommelde land; inzichtelijk gemaakt met de omgeving tussen Rotterdam, Den Haag en Bleiswijk. Alleen in geval van zware regen zou de fiets worden verruild voor de auto.
Vertegenwoordigers van het ministerie van VROM wilden laten zien dat verrommeling vaak een sluipend proces is, een onbedoeld gevolg van het nastreven van verschillende belangen die niet op elkaar worden afgestemd.
Na uitleg op Rotterdam Airport over het Programma Mooi Nederland waarmee het ministerie verrommeling wil tegengaan, volgde de fietstocht door het gebied, waar de afgelopen jaren veel is gebouwd. Er liggen verschillende Vinex-locaties, er kwamen nieuwe bedrijventerreinen bij en de hsl loopt erdoorheen. En de ontwikkelingen gaan er door; het aantal bedrijvenlocaties blijft toenemen en er is een nieuwe weg- en kabelinfrastructuur in de maak. Verder moet de Groen-Blauwe Slinger eindelijk uit de verf komen. Dit wordt een aaneengesloten reeks van waterrijke natuur- en recreatiegebieden die tussen de Vinex-locaties in de Haagse en Rotterdamse agglomeratie doorslingert.

Beleidsmakers

Het ministerie van VROM organiseert ook de overige bezoeken die de kroonprins brengt in het kader van zijn oriëntatieprogramma. De contacten blijven daarbij niet beperkt tot beleidsmakers. Zo sprak de prins gisteren als afsluiting van het programma met mensen die zich op eigen titel of namens organisaties hebben geroerd in het verrommelingsdebat. Vertegenwoordigers van de bouw- en vastgoedsector waren van de partij, evenals mensen uit de wereld van de landbouw en natuurorganisaties.

Reageer op dit artikel