nieuws

Onderhoud corporaties Flevoland fors hoger

bouwbreed Premium

Het onderhoudsbudget van de drie grootste corporaties in de provincie Flevoland ligt voor de komende vier jaar 60 procent hoger dan vorig jaar. Daarmee schroeven de sociale huisvesters in vergelijking met andere provincies de uitgaven aan onderhoud het sterkst op.

D e drie grootste sociale huisvesters van de polderprovincie steken voor de periode 2006-2010 gerelateerd aan het totale bezit 9.000 euro per woning in onderhoud. In de periode 2005-2009 ligt dat bedrag met 5.600 euro aanzienlijk lager.
Met de sterke sprong omhoog overtreft Flevoland niet alleen zichzelf. Ook de andere provincies hebben het nakijken. Noord-Brabant staat met een relatief onderhoudsbudget van 6.600 euro per woning in bezit voor de periode 2006-2010 op de tweede plaats. Het relatieve onderhoudsbudget in de provincie daalt daarmee licht. In 2005 hielden de drie grootste sociale huisvesters van de zuidelijke provincie nog rekening met een relatief onderhoudsbudget van 7000 euro, dat is 6 procent meer.
Noord-Brabant is niet de enige provincie waar het relatieve onderhoudsbudget daalt. In zeven andere provincies is dat ook het geval. Sterkste daler is de provincie Overijssel waar het aan het totale woningbezit gerelateerde onderhoudsbudget met een derde daalt naar 4.500 euro. Andere sterke dalers zijn de provincies Utrecht en Gelderland waar het relatieve onderhoudsbudget daalde m et respectievelijk een kwart en een vijfde.

Evenwicht

De Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland houden elkaar in evenwicht. In het noorden stijgt het relatieve onderhoudsbudget voor de periode 2006-2010 met 11 procent naar 5.500 euro per woning in bezit. In het zuiden verlagen de drie grootste corporaties van de provincie het budget met eenzelfde percentage naar 4.900 euro.
Zeeland en Drenthe zijn samen met Flevoland en Noord-Holland de enige provincies waar het onderhoudsbudget toeneemt. In het oostelijk gelegen Drenthe stijgen de relatieve bestedingen aan onderhoud voor de periode 2006-2010 met een kwart naar 4.500 euro. De drie grootste corporaties van het zuidelijke Zeeland hebben in vergelijking met de voorgaande vijfjaarsperiode het onderhoudsbudget verhoogd met ruim een derde naar 6.000 euro per woning in bezit.
Voor de periode 2006-2010 bedraagt het totale onderhoudsbudget van de 36 bevraagde corporaties 3,9 miljard euro. Dat is 7 procent lager dan in de voorgaande vijfjaarsperiode. In 2005 rekende de sociale huisvesters nog met een totaal budget van 4,2 miljard euro.
Voor de periode 2006-2010 wordt in de verschillende provincies gemiddeld 324 miljoen euro aan onderhoud uitgegeven.

Noord-Holland

De corporaties in Noord-Holland besteden met 800 miljoen euro in absolute zin het meest geld aan het onderhoud van hun bezit. Zuid-Holland volgt met een onderhoudsbudget van 700 miljoen euro. Noord-Brabant en Utrecht staan op de derde en vierde plaats met een totaal onderhoudsbudget van respectievelijk 476 miljoen en 427 miljoen euro.
Het dunbevolkte Zeeland is de lantaarndrager als het om het absolute onderhoudsbudget gaat. De drie grootste corporaties beschikken voor de komende vier jaar over een onderhoudsbudget van ruim 100 miljoen euro. De sociale huisvesters in Friesland hebben het op één na laagste onderhoudsbudget. De sociale huisvesters in de noordelijke provincies hebben voor 135 miljoen euro aan onderhoudswerk op de plank liggen.

Reageer op dit artikel