nieuws

Mooi weer spelen

bouwbreed

De huurverhoging voor woningen is dit jaar onderdeel van het regeerakkoord van deze regering. Een schamele 1,1 procent, gelijk aan de inflatie van vorig jaar, mogen de huren omhoog. En, als de huur al een beetje gelijk is aan de huurwaarde nog minder. Vraagt iemand in de regering zich wel eens af van wie de woningen zijn en waarvan die eigenaren de onderhoudskosten, erfpacht en de vele hoge gemeentelijke heffingen kunnen betalen? Ik denk niemand.

De huurverhoging voor woningen is dit jaar onderdeel van het regeerakkoord van deze regering. Een schamele 1,1 procent, gelijk aan de inflatie van vorig jaar, mogen de huren omhoog. En, als de huur al een beetje gelijk is aan de huurwaarde nog minder. Vraagt iemand in de regering zich wel eens af van wie de woningen zijn en waarvan die eigenaren de onderhoudskosten, erfpacht en de vele hoge gemeentelijke heffingen kunnen betalen? Ik denk niemand.
Van oudsher vormen huurprijzen van woningen een belangrijk onderdeel van onze nationale inkomenspolitiek. Stringente wettelijke regels om huurders van woningen te beschermen tegen huuropzeggingen, ontruimingen en huurprijsstijgingen hebben overigens niet geleid tot voldoende goede woningen in ons land.
In de Europese landen zonder al die kolderieke regeltjes kampt men niet met een woningtekort. Wellicht zou dit een reden kunnen zijn om ons land van die regelzucht te bevrijden.
De private eigendom van huurwoningen en bedrijfspanden is een vorm van beleggen, een belegd vermogen dat bestaat uit stenen. Vergelijk dit met iemand die obligaties of in aandelen gaat of zijn geld op de bank zet. Zij streven een rendement en vermogensgroei na. Me dunkt, dat dit zelfs in dit land toelaatbaar is. Huurontvangsten en waardestijging
zijn de onderdelen van een rendement dat een onroerendgoedbelegger zoekt. Een belegger heeft dus recht op een redelijk rendement, dat niet afhankelijk is van korte termijn politiek gewin. Een rendement dat hoger is dan de jaarlijkse
inflatie, in ieder geval minimaal gelijk is aan de rente van een spaarrekening, stel drie procent. En dan ga ik uit van de bruto ontvangen huren minus de kosten, zoals onderhoudskosten, verzekeringen, gemeentelijke heffingen en belastingen en eventueel erfpachtcanons.
Ik kan u melden dat het rendement uit de huurbetalingen van zogenoemde betaalbare goede woningen dan regelmatig negatief uitvalt. Met een stijgende rente kunt u er ook niet bij voorbaat van uit gaan dat de waarde van verhuurde panden stijgt, dus vermogensgroei zit er voorlopig niet in. Toen een (klein) deel van de huren van woningen, de zogenoemde huurliberalisatie, van tafel ging en er al geruchten waren over de lage huurstijging, waren de dreigingen van grootbezitters van huurwoningen om geen nieuwe woningen meer te bouwen niet van de lucht.
Van de meer dan drie miljoen huurwoningen is grofweg 2,3 miljoen woningen in bezit bij woningcorporaties en overheden, het restant is in private handen. Deze instituten en beleggers hebben geld, dus rendement, nodig om hun woningbezit te kunnen onderhouden. De opbrengsten uit verkopen zullen zij aanwenden voor de hoog nodige nieuwbouw. Het linkse smaldeel van deze regering laat haar oren hangen naar de Woonbond, die overigens nog geen 20 procent van alle huurders vertegenwoordigt. Deze Woonbond met net zo’n lage vertegenwoordigingsgraad als de vakbonden, strijden hun eigen strijd met een gedrevenheid die ik mij ontgaat.
De Woonbond heeft geen enkele lange termijn visie, zij vecht slechts jaar in jaar uit tegen iedere verbetering van de markt van huurwoningen, via een realistische maar beperkte huurliberalisatie. Tegen een redelijke huurverhoging die het onderhoud en de lasten van woningen betaalbaar houdt en daardoor het huurwoningbestand in stand houdt en beleggers uitnodigt tot bijbouwen.
De minister van VROM speelt op verzoek van de Woonbond mooi weer met andermans geld. Voor huurders misschien wel leuk maar voor diegene die de rekening uiteindelijk betaalt niet fraai. Zelfs niet behoorlijk!
Hans Broeren
makelaar o.g., Amsterdam
www.broeren.com

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels