nieuws

Mkb krijgt de ruimte bij aanbestedingen

bouwbreed

Als het aan het ministerie van Economische Zaken ligt, krijgt het midden- en kleinbedrijf alle ruimte bij openbare aanbestedingen. Dit blijkt uit concepten van de twee uitvoeringsbesluiten van de Aanbestedingswet.

Verrast was MKB Infra-voorzitter Theo van der Kuil. Vrijwel alle wensen die hij twee dagen geleden via Cobouw heeft geuit, blijken terug te vinden te zijn in de uitvoeringsbesluiten, zo bleek bij de ledenvergadering van de branchevereniging van gww-bedrijven in het mkb.
Hans Verkerk van de directie Marktwerking van het ministerie van EZ lichtte daar een grote tip van de sluier op over de twee Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die momenteel worden voorbereid. Hij deed dat onder voorbehoud, omdat in de nog te voeren overleggen met andere ministeries en belanghebbenden eventueel nog wijzigingen doorgevoerd zouden kunnen worden. Zoals EZ er nu tegenaan kijkt zullen omzeteisen in ieder geval beperkt blijven tot 150 procent van de aanneemsom. Die omzeteis zal dan ook nog alleen maar gesteld mogen worden bij werken van meer dan 1,5 miljoen euro.
Grote voordeel van de nieuwe uitvoeringsbesluiten, die zoals het er nu naar uitziet per 1 juli 2008 in werking zullen treden, is dat er één landelijke regeling komt. Alle overheden moeten zich daar dan aan houden, eigen aanbestedingsreglementen kunnen de prullenbak in.
Ook vindt EZ één referentieproject voldoende in plaats van de nu vaak gevraagde drie. Daarbij behoeft de waarde van het project niet meer te bedragen dan 60 procent van de aanneemsom. Van der Kuil vindt eigenlijk dat 35 procent wel voldoende is.

Drempel

Voor opdrachten onder de Europese drempel van 5,3 miljoen euro komt er eenduidige nationale procedure. Voor werken beneden de 50.000 euro komt er helemaal geen procedure. Daarboven gelden alle algemene procedures die ook gelden boven de drempel, alleen worden de termijnen korter.
Daarnaast bieden de regels mogelijkheden voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking en voor werken onder de 1,5 miljoen euro de meervoudige onderhandse procedure. Ook de concurrentiegerichte dialoog zal in de nieuwe besluiten worden beschreven.
Het ministerie wil nadenken of het mogelijk is om na sluiting van de indieningstermijn vrijwel direct de geoffreerde prijzen vrij te geven, zoals nu ook al gebeurt bij het openen van de bus. “Dan kunnen we tenminste bepalen of we kans hebben op een werk. Anders lopen we het risico ’s middags aan een andere besteding mee te doen en de volgende ochtend nog éé n en ze dan alle drie te krijgen. We moeten in verband met de capaciteitsplanning zo snel mogelijk weten of we een werk krijgen”, aldus bestuurslid Daan Stuit.

Reageer op dit artikel