nieuws

Kansen voor diepe aardwarmte groeien

bouwbreed

Het Platform Geothermie, een privaat-publieke orgaan dat de toepassing van aardwarmte stimuleert, voorspelt een golf aan aardwarmteboringen in zandpakketten op een diepte van 1000 tot 4000 meter. De Nederlandse overheid moet bij ‘pech’ – gebrek aan heet water in de bodem – wel garant staan.

Momenteel lopen er gesprekken met de betrokken ministeries over deze garantstelling. “Ik verwacht dat we na de zomer uitsluitsel krijgen”, aldus Victor van Heekeren namens het platform. Het ministerie van Landbouw dekt eventuele tegenvallers nu bij een pilotproject in Bleiswijk. Het betreft een project van een tomatenkweker die zijn verwarmingsinstallatie deze zomer hoopt aan te sluiten op een aardwarmtebron op 1700 meter diepte.
Garantie van het Rijk is volgens Van Heekeren nodig, omdat altijd de kans bestaat dat een aangeboorde aardwarmtebron minder heet water bevat dan gedacht. “Zonder borgstellingsfonds zullen veel potentiële initiatiefnemers afhaken, omdat er een klein maar niet verwaarloosbaar risico blijft van lagere productie.” Dat betekent niet dat iedereen lukraak kan boren. “Opdrachtgevers moeten eerst zelf uitgebreid bodemonderzoek laten uitvoeren.”
Van Heekeren verwijst voor zijn pleidooi naar Duitsland, waar hoge subsidies in enkele jaren tot “een explosie” aan geothermische projecten heeft geleid. “Diepe geothermie krijgt daar dezelfde subsidie als initiatieven voor windmolenparken. Als gevolg daarvan heeft de overheid nu ongeveer 150 concessieaanvragen in behandeling.” Van Heekeren denkt dat hetzelfde ook Nederland kan overkomen. Temeer omdat de eerste metingen van de pilot in Bleiswijk gunstig zijn. “Ik verwacht vooral veel van de tuinbouwsector die veel warmte nodig heeft. Bovendien kan hij een aardwarmtebron relatief eenvoudig aansluiten op zijn huidige verwarmingssysteem.” Vijf projecten, waaronder één van Den Haag dat zesduizend woningen wil verwarmen met heet bodemwater, worden momenteel serieus onderzocht. “Tientallen” andere projecten zitten in het vat.

Kansen

Met de groeiende belangstelling voor diepe geothermie – “politici en gemeenten zijn enthousiast” – ziet Van Heekeren ook kansen voor een nieuw Nederlands exportproduct. “Wij hebben veel kennis op het gebied van boren. We herbergen drie universiteiten die geologisch onderzoek doen, een vooraanstaand kennisinstituut in de naam van TNO Bouw en Ondergrond en ingenieursbureaus die wereldwijd opereren. Als aannemers zich van de verschillende ontwikkelingen bewust zijn, zie ik een markt ontstaan.”
Rond 1985, net na de oliecrisis toonde Nederland ook in interesse in aardwarmtebronnen. Omdat de prijzen vervolgens 15 jaar constant bleven kwam diepe geothermie nooit van de grond.
Op pagina 7:
Die het eerst komt, het eerst pompt.

Reageer op dit artikel