nieuws

Inspraak aanwijzing natuur Wadden gestart

bouwbreed

De inspraakprocedure voor de aanwijzing van de zeven Natura 2000-gebieden in het Waddengebied is gestart. Tot 3 juli is er bezwaar mogelijk tegen de begrenzing van de gebieden die bijzondere bescherming krijgen.

De inspraakprocedure voor de aanwijzing van de zeven Natura 2000-gebieden in het Waddengebied is gestart. Tot 3 juli is er bezwaar mogelijk tegen de begrenzing van de gebieden die bijzondere bescherming krijgen.
Minister Verburg (Landbouw) heeft besloten de procedure te starten voor de zeven gebieden in de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de duinen van vijf waddeneilanden. Door de aanwijzing is duidelijk welke kwetsbare natuurwaarden in de gebieden beschermd moeten worden. In totaal worden er in Nederland 162 Natura-2000 gebieden aangewezen, die daarmee deel gaan uitmaken van een netwerk van Europese natuurgebieden. Voor 111 gebieden in Nederland is de inspraak eerder al gestart.
Na de aanwijzing door het Rijk hebben provincies drie jaar de tijd om een beheerplan op te stellen voor de gebieden. Dan wordt bekend met welke maatregelen de natuur beschermd wordt en welke activiteiten wel of niet mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel