nieuws

Gemeenten zijn echt doof voor wensen woonconsument

bouwbreed Premium

Recent heeft het ministerie van VROM de woonverkenningen gepresenteerd. Eén van de belangrijkste conclusies hieruit is dat de huidige bouwproductie tot 2015 slecht aansluit op de behoeften van de woonconsument. Nico Rietdijk en Frits Nuss verbazen zich er over dat deze constatering bij geen enkele gemeentebestuurder tot een reactie heeft geleid.

Gemeentebestuurders lijken zich nergens iets van aan te trekken en schrijven nog steeds met de blik op oneindig, de verkeerde bouwprogramma’s voor. Doof voor de wensen van de woonconsument. Totdat het écht verkeerd gaat.
Bij herhaling hebben wij als brancheorganisatie van ruim 200 projectontwikkelende bouwondernemers gewaarschuwd dat de bouwprogramma’s al jaren niet aansluiten bij de wensen van de woonconsument. Vooral het maar blijven voorschrijven van appartementen in bouwplannen is ons een doorn in het oog. Te meer daar bijna alle onderzoeken naar woonwensen laten zien, dat de consument hier helemaal niet op zit te wachten. In onze laatste uitgave van ‘Huizenkopers in Profiel’ bleek zelfs maar zeventien procent van de geënquêteerde huizenkopers belangstelling te hebben voor een appartement. Maar liefst 83 procent geeft dus de voorkeur aan een grondgebonden woning. Daarentegen bestaat ruwweg de helft van het aanbod nieuwe koopwoningen momenteel al uit appartementen en dit dreigen er in de toekomst nóg meer te worden.

Grondgebonden

Groot was dan ook ons enthousiasme te constateren dat het ministerie van VROM nu, eindelijk, tot dezelfde conclusie is gekomen. In de recente verkenningen stelt het ministerie vast dat de belangstelling naar grondgebonden koopwoningen flink is toegenomen en dat dus de bouwproductie tot 2015 slecht aansluit op de behoeften van de woningzoekenden.
Terecht stelde minister Vogelaar onlangs in een artikel vast, dat het maar de vraag is of in de huidige bouwplannen wel voldoende rekening wordt gehouden met de vraag naar grondgebonden woningen. De minister vindt dat gemeenten en bouwers hun aandacht meer moeten richten op de wens voor eengezinswoningen en desnoods hun plannen moeten aanpassen. Wij kunnen als belangenorganisatie de minister geruststellen. Ontwikkelaars en bouwondernemers doen niets liever dan woningen bouwen die bij de woonconsument in trek zijn. Uiteindelijk zijn dat onze klanten waar wij het voor doen.
Helaas zijn wij in de praktijk vaak met handen en voeten gebonden aan de bouwprogramma’s die de gemeentebesturen ons voorschrijven. En daar zit de crux. Gemeentebestuurders bouwen liever appartementen omdat die financieel aantrekkelijker zijn voor de gemeentekas. Gestapelde woningen brengen nu eenmaal meer op aan grondkosten dan grondgebonden woningen, althans voorzover zij verkocht worden.
Gemeenten zijn in onze visie dus als eerste aan zet om tegemoet te komen aan de wensen van de woonconsument.

Naadloos

Tot 2015 moeten er nog zo’n 540.000 woningen aan de voorraad worden toegevoegd. Dat is een fors aantal en aanzienlijk meer dan het aantal huishoudens dat in diezelfde periode met ‘slechts’ 474.000 toeneemt. Dat betekent dus, dat de producten die wij moeten realiseren naadloos aansluiten bij de vraag van de woonconsument. Geschiedt dat niet dan zal de doorstroming ernstig vertragen waardoor op termijn zelfs de hele woningmarkt vastloopt met alle gevolgen van dien voor de bouwproductie.
Het is geen doemdenken maar pure realiteit. En voor die gemeentebestuurder die denkt dat het zo’n vaart allemaal niet zal lopen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Nico Rietdijk en Frits Nuss
Directie NVB, Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers, Voorburg
info@nvb-bouw.nl

Reageer op dit artikel