nieuws

Dag van de Bouw heeft dit jaar zelfs een megaproject

bouwbreed

Het enthousiasme van bouwbedrijven voor de Dag van de Bouw groeit. Het eerste jaar moest Bouwend Nederland nog trekken aan bedrijven om bouwplaatsen open te stellen, nu melden bedrijven zich spontaan aan.

SDLq Bedrijven vragen ons nu al wanneer volgend jaar de Dag van de Bouw wordt gehouden”, vertelt Harm Dragt die de dag co ö rdineert binnen Bouwend Nederland. Hij is uitermate tevreden over het aantal van meer dan tweehonderd bouwplaatsen dat de hekken opengooit op 2 juni om te laten zien wat de bouw allemaal in huis heeft. Ook de spreiding over het land leidt tot vreugde.
“Vorig jaar hebben we bedrijven actief benadert waarbij we in eerste instantie dertig projecten hebben binnengehaald. Uiteindelijk zijn het er 68 geworden. En nu dus meer dan tweehonderd”, constateert hij.
Dat daarbij ook een megaproject zit als de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, doet hem goed. “Daar hebben de opdrachtgever en de aannemers de handen ineengeslagen met als resultaat dat vrijwel het totale project plus enkele aanpalende projecten open zullen zijn. Dat geldt zelfs voor de hele diepe bouwputten van de stations.”
De Dag van de Bouw vloeit nog voort uit de imagocampagne die Bouwend Nederland na de bouwaffaire is begonnen om te laten zien dat de sector meer in huis heeft dan schaduwboekhoudingen. “Die campagne hebben we officieel gestart op 1 januari 2006. Toen al en nu nog steeds zijn we van mening dat het imago van de bouw niet bepaald wordt in Zoetermeer, maar op de bouwplaats zelf. Daaruit is het idee van de open dag ontstaan”, v erklaart Dragt.

Enthousiast

De bouwers die vorig jaar hebben meegedaan waren enthousiast, evenals de bezoekers. Dat verklaart ook de massale aanmelding voor dit jaar. “Vaak is het een kwestie van even uit de kat uit de boom kijken. Nu heeft iedereen kunnen zien hoe de dag vorig jaar een succes is geweest en wil men er ook bij zijn. En dat terwijl het wel het nodige vergt van een bedrijf om zijn bouwplaats open te stellen. Het goede is dat ook andere betrokkenen actief mee willen doen”, aldus Dragt.
Zo worden in Groot-Amsterdam 400.000 kranten huis-aan-huis verspreid over de Noord-Zuidlijn waar het publiek elf deelprojecten kan bezichtigen.
De doelstelling van de dag is ook nog eens uitgebreid. Behalve in zijn algemeenheid te werken aan het imago van de bouw, wordt specifiek aandacht gegeven aan jongeren. Tien opleidingsbedrijven openen daarom ook hun deuren. En er komt een krant gericht op jongeren.

Reageer op dit artikel