nieuws

Buitenlands kapitaal in corporaties groeit

bouwbreed Premium

Buitenlandse banken hebben in 2006 een half miljard euro geïnvesteerd in de corporatiesector. Daarmee zijn zij goed voor 6 procent van de bijna 8 miljard euro die banken, gemeenten en institutionele beleggers hebben geïnvesteerd in de sociale woningbouw. Dat blijkt uit cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat voor vrijwel alle corporaties leningen borgt.

De grootste kapitaalverstrekkers van de woningbouwcorporaties zijn de Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In 2006 leende het tweetal aan de sociale huisvesters 6,5 miljard euro, daarmee zijn zij goed voor 81 procent van alle leningen. De Nederlandse commerciële banken zijn in 2006 met een marktaandeel van 12 procent en een investering van bijna 1 miljard euro goed voor de tweede plaats. De buitenlandse banken zijn in 2006 de derde grootste financier van de corporatiesector.
Het marktaandeel van de commerciële Nederlandse en de buitenlandse banken is in vergelijking met een jaar eerder aanzienlijk geslonken. In 2005 tekende het tweetal met ruim 2 miljard euro nog voor ruim 30 procent van al het nieuwe kapitaal in de corporatiesector. In 2006 is dat marktaandeel naar 18 procent geslonken.
Het zijn vooral de buitenlandse banken die in hebben moeten leveren op hun marktaandeel. Zij hebben hun investeringsprogramma in 2006 ten opzichte van het voorgaande jaar gehalveerd. De Waterschapsbank en de BNG, die beide nauwe banden hebben met de Nederlandse overheid, hebben hiervan geprofiteerd en zijn nu goed voor hetzelfde marktaandeel als in 2003.

Belangstelling

Ondanks de sterke terugkomst van de overheidsbanken in de corporatiesector, signaleert het WSW een toenemende belangstelling bij buitenlandse banken voor de Nederlandse woningbouwcorporaties. Dat de buitenlandse partijen in 2006 toch aanzienlijk minder in de corporatiesector hebben gestoken, verklaart het fonds door te wijzen op de felle concurrentiestrijd die het afgelopen jaar is gevoerd. De overheidsbanken zijn er met lage rentetarieven in geslaagd om andere geldschieters uit de markt te drukken.
De warme belangstelling van buitenlandse banken voor de corporatiesector blijkt wel uit de sterke toename van het marktaandeel in eerdere jaren. Zo verviervoudigde dat in 2004 en groeide naar 12 procent. In het daarop volgende jaar stabiliseerde de groei zich. Toch breidden de buitenlandse partijen hun aandeel nog uit met een een derde en groeiden naar een aandeel van 16 procent.
Het totale volume van nieuwe leningen steeg in 2006 met 800 miljoen euro naar 7,9 miljard euro. Het totale door het WSW geborgde vermogen bedraagt momenteel 60 miljard euro.

Reageer op dit artikel