nieuws

BAM-dochter Nelis ontslaat zwijgende bedrijfsleider

bouwbreed

BAM-dochter Nelis Infra heeft een vijftigjarige bedrijfsleider op staande voet ontslagen omdat hij zijn belangen in een ander bouwbedrijf bewust verzweeg.

Dat blijkt uit gerechtelijke stukken die in het bezit zijn van deze krant.
Nelis ontdekte eind vorig jaar tijdens een inventarisatie van haar onderaannemers dat de bewuste werknemer mede-eigenaar was van H&T Onderhoudswerken. Aan dit bedrijf verstrekte Nelis tussen 1999 en 2006 voor bijna een miljoen euro aan opdrachten.
De bouwer was niet op de hoogte van de nevenfunctie van de bedrijfsleider van de afdeling Leidingbouw. Volgens de gedragscode integriteit van BAM had de man zijn aandeel in H&T Onderhoudswerken wel moeten melden. Nelis kon dan ook niets anders dan de man ontslaan.
Naar aanleiding van de bouwfraudeaffaire scherpte BAM in 2004 de integriteitscode fors aan. Alle werknemers kregen de mogelijkheid hun betaalde en onbetaalde nevenactiviteiten te melden bij de directie. De bedrijfsleider deed dat niet. De vijftigjarige man vocht zijn ontslag onlangs tevergeefs aan bij de rechtbank van Haarlem. De kantonrechter was met Nelis van oordeel dat de werknemer niet had mogen zwijgen over zijn betrokkenheid bij H&T.
“Een en ander kan niet worden afgedaan als naïef, maar als dermate onzorgvuldig”, aldus de kantonrechter. “Bedacht moet worden dat de kwestie een voor de bouwsector uiterst gevoelige materie betreft. Elke schijn dat de ene hand de andere wast, moet worden voorkomen.”
Recht op een ontslagvergoeding heeft de bedrijfsleider volgens de rechter niet omdat de man willens en wetens zijn mond heeft gehouden. “Zijn verklaring dat hij geen slapende honden wakker wilde maken, spreekt in dat verband boekdelen.”
BAM heeft het ontslag overigens zelf nooit bekendgemaakt. Ook in het jaarverslag rept het concern er niet over. Wel meldt de aannemer daarin twaalf overtredingen van de gedragscode. Die betroffen echter “het niet correct omgaan met bedrijfseigendommen en intimidatie”.

Reageer op dit artikel