nieuws

Ruime meerderheid Tweede Kamer maakt einde aan Vestigingswet

bouwbreed

Een zeer grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt het schrappen van de Vestigingswet Bedrijven. De wet werd al in 2001 door toenmalig minister Jorritsma volledig uitgekleed, waarmee de meeste drempels voor beunhazen, maar ook voor starters verdwenen. De bouwsector heeft het gat opgevangen met het keurmerk Bouwgarant en Bureau Naleving.

De bouw verzette zich enkele jaren geleden met hand en tand tegen afschaffing van de Vestigingswet. De wet werd succesvol gebruikt om beunhazen, klusbedrijven en zwartwerkers te bestrijden. De vier afdelingen van de Stichting Bevordering Aannemersbelangen Bouwnijverheid trokken jaarlijks 4000 meldingen na van mogelijk illegale bouwpraktijken waaruit gemiddeld duizend officiële aanschrijvingen volgden.
Maar het kabinet besloot dat starters meer ruimte moesten krijgen en dat overbodige regels moesten worden geschrapt. Eerst werd de wet gemarginaliseerd, aanstaande dinsdag zal de Tweede Kamer haar schrappen. Binnen een recordtijd van een uur bleken alle partijen, met uitzondering van de SP, intrekking van de wet te steunen. “Meestal zijn we hier om er nieuwe wetten bij te maken, maar nu is het kunst om los te laten”, aldus staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken. Overigens zijn in de tussenliggende jaren alle bepalingen met betrekking tot gezondheid, milieu en veiligheid overgeheveld naar andere wetten, waaronder het Arbobesluit.
De Vestigingswet kan pas echt verdwijnen na behandeling in de Eerste Kamer en publicatie in de Staatscourant.

Dode letter

Bouwend Nederland heeft zich niet meer met intrekking bemoeid. “De wet is al jaren een dode letter en we zijn niet bij de pakken gaan neerzitten”, aldus woordvoerder Hubert Heutink. “We onderscheiden ons nu met kwaliteit door het keurmerk Bouwgarant, waarbij inmiddels meer dan 2000 aannemers zijn aangesloten.” Daarnaast richt Bureau Naleving zich op malafide bouwpraktijken. Daarbij ligt het accent veel meer op illegale arbeid en het niet naleven van de cao. Het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) becijferde drie jaar geleden nog dat de bouw jaarlijks bijna 2 miljard euro omzet misloopt door illegale klussers. Een verdubbeling ten opzichte van 1997, toen het EIB het fenomeen beunhazerij ook onderzocht.
De installatiebranche heeft nog wel gelobbyd in politiek Den Haag en kreeg voet aan de grond bij de SP. De enige partij die zich gisteren verzette tegen de verdwijning van de wet en zelfs pleitte voor uitbreiding. “De Vestigingswet beschermt ons niet tegen neerstortende balkons of andere incidenten”, pareerde Heemskerk de aanval van SP-Kamerlid Gesthuizen. Zij vindt de eisen aan het eindproduct, zoals het Bouwbesluit stelt, onvoldoende en stelt dat ook minimale eisen moeten gelden voor ondernemers. “Ik wil geen elektricien in huis die nog nooit een stopcontact van de muur heeft gehaald.”
De staatssecretaris is het met haar eens dat goed ondernemerschap een stimulans verdient, maar zoekt die meer in voorlichting en onderwijs en ziet een grote taak voor de Kamers van Koophandel. Verder verwijst hij naar de een wetsvoorstel om de transparantie van keurmerken voor consumenten te bevorderen. “Dan is in elk geval na te gaan wat een keurmerk waard is, want niemand zit te wachten op een wirwar van keurmerken.”

Reageer op dit artikel