nieuws

Regieraad Regio Randstad wil af van bureaucratie

bouwbreed

De Regieraad Bouw Regio Randstad vindt dat er een einde moet komen aan de bureaucratie rond aanbestedingen. Die kost te veel tijd en geld waardoor met name het midden- en kleinbedrijf uit de markt gedrukt wordt, vreest voorzitter Henry Meijdam.

Mkb bij aanbestedingen uit de markt gedrukt

“Op zich is het goed dat er Europese regels over aanbesteden zijn waarin onder meer transparantie en het gelijkheidsbeginsel zijn geregeld. Het positieve is dat de markt daardoor open is. Aan de andere kant worden zo vergaande eisen gesteld aan potenti ë le aanbieders dat de markt weer geblokkeerd wordt. Als je een ervaren psychotherapeut zoekt van 25 jaar oud, dan weet je ook van tevoren dat er niet veel te vinden zijn”, aldus Meijdam.
Het gaat de regionale regieraad niet om verbouwing van de regelgeving. “Daar zijn we niet voor.” Maar het gaat de raad wel om de praktijk waarin de lat voor aanbieders onnodig hoog wordt gelegd. Daarom is de raad al met opdrachtnemers om de tafel gaan zitten. Daarbij gaat het dan om vragen als wat de bedrijven nu werkelijk als praktijkproblemen zien, hoe de aanbestedingen beter geregeld kunnen worden.
“Wij willen weten hoe de spelers op de markt daarover denken. Daarbij gaat het niet alleen om opdrachtnemers, maar ook om opdrachtgevers waarmee we willen praten”, vertelt Guus Hulsebosch van de regieraad.
Die te hoge eisen zorgen er vooral voor dat het midden- en kleinbedrijf uit de markt wordt gedrukt. Daar wil de raad iets aan doen, al was het maar omdat zonder de mkb-bedrijven het innovatieve vermogen van de bouw onvoldoende wordt benut. “Innovaties komen meestal uit het middenbedrijf, slechts zelden uit het grootbedrijf”, weet Meijdam.
Hij vergelijkt alle regels wel eens met de Bijstandswet. “Die beslaat zo’n 2500 pagina’s waarin alles tot in de puntjes is geregeld. Gevolg is dat niemand de wet meer volledig kent en de regels kan uitvoeren. Dat dreigt ook met de aanbestedingsregels te gebeuren.”

Criteria

Behalve het veel te grote capaciteitsbeslag vindt de regionale regieraad dat overheden soms merkwaardige beoordelingscriteria hanteren. “Als het goed is zouden de criteria voor minstens 90 procent over prijs en kwaliteit moeten gaan. In de praktijk spelen zachte factoren een belangrijke rol. Daar zou wat in moeten veranderen”, aldus Meijdam.
Als oplossing voor het probleem dat het mkb nauwelijks aan de bak komt, wordt wel eens het Belgische systeem van classificatie van bedrijven genoemd. De regionale regieraad ziet daar niets in. “Het kleinbedrijf moet de mogelijkheid hebben groter te worden. Dat wordt door een dergelijk systeem heel moeilijk”, vindt Meijdam.
Zijn filosofie is dat regels er alleen maar zijn voor het geval het fout gaat en dus gebaseerd zijn op wantrouwen. “Niet de regels zijn het probleem maar het gebrek aan vertrouwen”, heet het. Theoretisch zou het zonder regels moeten kunnen.
“Eigenlijk zouden we toe moeten naar repressief toezicht op basis van een paar criteria. Als er niet wordt uitgevoerd wat in het bestek staat, word je twee jaar uitgesloten van overheidsopdrachten of zo iets”, aldus de voorzitter.

Ordening

Natuurlijk vindt de regieraad dat er een zekere ordening van de markt nodig is. “Het gaat om het spel of om de spelregels. Je kunt een prachtig handboek schrijven over hoe spelers moeten lopen, hoe de bal gespeeld moet worden en waar iedereen moet staan. Dan beschrijf je het spel. Wij zijn voor heldere, eenvoudige spelregels en niet voor dat handboek soldaat.”
Ondanks de kritische noten is Meij­dam redelijk optimistisch dat er het nodige gaat veranderen. De regieraad heeft al eens rollenspellen georganiseerd waarbij opdrachtgevers op de stoel van de aannemers gingen zitten en andersom. Hoe moeilijk het ook is om in de huid van een ander te kruipen, het cre ë ert wel begrip over en weer. “We komen niemand tegen die niet wil. En er zijn ambtenaren en wethouders die meer willen doen.”

Reageer op dit artikel