nieuws

Pijlers in Grote Belt bedreigen flora en fauna

bouwbreed

De pijlers van de brug over de Grote Belt in Denemarken hebben op zeewater het effect van een grote mixer. Oceanografen van het Leibnitz-instituut vrezen dramatische gevolgen voor de flora en fauna in de gehele Oostzee. De in 1997 in gebruik genomen brug over de Grote Belt is een pronkstuk van techniek. Hollandsche Beton en Waterbouw werkte mee om de hoogste pylonen ter wereld te storten, liefst 245 meter hoog. Onder de brug bevinden zich – buiten de vrije overspanning van 1624 meter – om de 70 meter negentien pijlers. Het gerenommeerde Leibnitz-instituut uit Warnemünde constateert dat de brug een grote invloed heeft op het zoutgehalte van het passerende oppervlaktewater. “We hebben aan de zuidzijde van de brug op een waterdiepte van 4 tot 8 meter een verhoging van het zoutgehalte geconstateerd van 2 tot 4 promille. Dat betekent 2 tot 4 kilogram zout per kuub water”, zegt onderzoeker Hans-Ulrich Lass.Het zout waarover de onderzoeker spreekt, komt uit een diepe stroming die over de zeebodem zuurstofrijk zout water van de Noordzee naar de Oostzee transporteert. De verhoging van het zoutgehalte aan het oppervlaktewater gaat gepaard met een daling van de zoutconcentratie in het diepe water. Volgens professor Hans Burchard verliest de zuurstofrijke diepe stroming met het zoutverlies aan dynamiek en kan ze de diepe bekkens van de Oostzee niet meer voldoende voorzien van zuurstof.De 20 meter diepe Grote Belt tussen Fünen en Seeland is een beslissende schakel in de verbinding tussen de Noord- en Oostzee. Driekwart van de wateruitwisseling tussen beide zeeën geschiedt aan de voet van de brug. Uit de Noordzee komt zuurstofrijk zout water. Vanwege de hogere dichtheid volgt het Noordzeewater de bodem. Het lichtere Oostzeewater stroomt bovenlangs westwaarts. Daardoor heeft de Oostzee zuurstofrijk diep water en een oppervlakte van brak water. “We constateren om de 70 meter een duidelijke stijging van het zoutgehalte”, zegt Lass. “En precies op deze afstand staan de pijlers van de Beltbrug.”Volgens de onderzoekers kan hun vaststelling niet zonder gevolgen blijven, omdat de diepe stroming via de Grote Belt de belangrijkste transportweg van het zuurstof naar de Oostzee is. In het uiterste geval moet rekening worden gehouden met het grootschalig sterven van flora en fauna. De vondsten zetten de plannen voor de bouw van de vaste Fehmarnbeltverbinding tussen Puttgarden en Rodby in een nieuw daglicht. Professor Burchard: “Een tweede brug naast de verbinding over de Grote Belt zal het mix-effect versterken.”

Schakel

Reageer op dit artikel