nieuws

Ontheffing bedrijven in beschermd groengebied

bouwbreed Premium

Het kabinet laat bedrijventerreinen en infrastructuur in en rond beschermde natuurgebieden voorlopig ongemoeid. Alleen als op dit moment onomkeerbare schade wordt aangericht aan de natuur zal het Rijk ingrijpen.

Het kabinet laat bedrijventerreinen en infrastructuur in en rond beschermde natuurgebieden voorlopig ongemoeid. Alleen als op dit moment onomkeerbare schade wordt aangericht aan de natuur zal het Rijk ingrijpen.
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van landbouwminister Verburg voor een wijziging van de Natuurbeschermingswet uit 1998. Het gevolg van deze wijziging is dat niet meer voor alle storende activiteiten in de beschermde gebieden een vergunningplicht geldt.
Bedrijven, boeren en recreatie-ondernemers die al langer in of nabij de zogeheten Natura 2000 gebieden zitten, hoeven niet meer te laten toetsen of de activiteiten de natuur kunnen verstoren. Voor alle nieuwe vestigingen of infra moet wel gekeken worden naar de gevolgen voor de natuur.

Reageer op dit artikel