nieuws

Nieuwe winstberekening kost bouw 660 miljoen

bouwbreed

De nieuwe manier van berekening van de winst kost de bouw dit jaar 660 miljoen euro extra belastingheffing. Daardoor dreigt de solvabiliteit van bedrijven in gevaar te komen. Bouwend Nederland gaat met het ministerie van Financi ë n overleggen over een oplossing.

Samen met Uneto-VNI en FME luidt Bouwend Nederland de noodklok over een de Wet werken aan winst die eind vorig jaar is aangenomen door de Eerste Kamer. Die wet regelt een andere berekeningswijze van de winst waarover belasting moet worden betaald. In plaats van de gebruikelijke manier om de winst op te voeren voor de belastingen zodra die genomen wordt, moet nu de winst berekend worden op basis van het percentage werk dat af is. Dat is dus op een moment dat nog niet eens zeker is dat het werk ook daadwerkelijk winst zal opleveren voor een bedrijf.
Deze wijziging betekent dat bedrijven dit jaar eenmalig geconfronteerd zullen worden met een extra belastingheffing. Uit een enqu ê te onder de leden van de drie brancheorganisaties blijkt dat deze manier van waardering van onderhanden werk een extra belastingheffing oplevert van 660 miljoen euro.
Dit kan inhouden dat bedrijven behoorlijk in de liquiditeitsproblemen kunnen komen, vrezen de organisaties. Zij zullen op een of andere manier al dan niet verborgen vermogen te gelde moeten maken om de aanslagen te voldoen. Of ze moeten lenen.

Solvabiliteit

Dat kan nog erger zijn omdat daardoor ook hun solvabiliteit omlaag gaat. Die hebben ze juist weer nodig om openbare opdrachten binnen te halen. Publieke opdrachtgevers eisen nu eenmaal een behoorlijke solvabiliteit om ervan verzekerd te zijn dat een werk ook daadwerkelijk wordt afgebouwd.
Voor de branche-organisaties is dit aanleiding geweest met spoed te gaan overleggen met het ministerie van Financi ë n. Daarbij zullen zij voorstellen om betaling van deze belastingheffing uit te smeren over 10 jaar. Daardoor zouden alle problemen worden opgelost. Het gesprek hierover moet nog plaats vinden.

Reageer op dit artikel