nieuws

Managers rekenen op fors tekort aan technici

bouwbreed

Personeelsmanagers uit technische branches waaronder de bouwnijverheid, de installatie- en de metaalsector, rekenen op grote problemen bij het aantrekken van hbo’ers en academici. Dat blijkt uit de HRM Index, een enquête van Van den Boogaart Personeelszaken onder 1000 personeelsmanagers.

Zo’n 60 procent van de functies die vrijkomt is op hbo en academisch niveau, zo blijkt uit de index. Naast problemen bij het vervullen van vacatures voor techneuten wordt het ook moeilijk om hogeropgeleid personeel te vinden voor financiële- en verkoopfuncties.
Ruim 95,9 van de geënquêteerden verwacht dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures het komende half jaar niet zal afnemen. Ruim de helft van hen, 53,7 procent, gaat ervan uit dat steeds meer vrije plekken moeilijk ingevuld kunnen worden.
Door het relatief grote aantal moeilijk vervulbare vacatures, zullen de loonkosten stijgen, aldus Carel van den Boogaart, directeur van HRM. “Een oplopende prijs voor deze arbeid is een logisch en simpel gevolg”, zegt hij. “De interessante vraag is in mijn ogen of wij met zijn allen in staat zijn om de productiviteit met deze loonkostenstijging te laten meegroeien.”
Hij maakt zich niet alleen zorgen over de tekorten aan hoger opgeleiden maar ook over het grote aantal jongeren dat zonder diploma het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs verlaat. Hij verwacht dat velen van hen geen werk zullen vinden. “Scholing, scholing, scholing is het devies.”
Verder wijst hij er op dat ouderen in de nabije toekomst langer door moeten gaan werken. Uitstroom van grote groepen senioren, is volgens hem ontoelaatbaar vanwege de geringe bevolkingsgroei.
Een opvallende noodkreet want ongeveer de helft van de werkzoekenden die staat ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is ouder dan 45. Het CWI meldt dat zij, evenals allochtonen en gehandicapten, zeer veel moeite heeft om weer werk te vinden. Ongeacht opleiding en ervaring.
“Ondanks de aantrekkende economie blijven zij nog te vaak aan de kant staan”, aldus een toelichting. Vanwege de penibele situatie is het CWI een project begonnen dat de komende twee jaar 30.000 werkloze ouderen aan een baan moet helpen. Om erachter te komen waar hun kansen op werk liggen, kunnen zij zich laten testen. Ook worden sollicitatietrainingen aangeboden.

Zzp’ers

Verder wil het CWI hen stimuleren als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) voor zichzelf te beginnen. Volgens het CWI biedt de aantrekkende economie goede mogelijkheden voor kleine zelfstandigen. Voorlichtingsmateriaal en testen waaruit moet blijken of iemand geschikt is voor het ondernemerschap, moeten ervoor zorgen dat oudere werklozen meer animo gaan tonen om een eigen bedrijfje op te zetten. “Daarnaast worden met de Kamers van Koophandel afspraken gemaakt om het starten vanuit een uitkering te stimuleren.”

Reageer op dit artikel