nieuws

Kunststof kozijn muurvast in buiten- of binnenwanden

bouwbreed Premium

Eén nadeel heeft het kozijnsysteem dat Fech Fenstertechnik ontwikkelde voor sandwichpanelen, zegt Emmo Meijer van Unikozijn. “Eenmaal gemonteerd komt het nooit meer los zonder beschadigingen.” De importeur van kunststof raamsystemen uit Ter Apel adviseert dit ‘Fech-Jet-System’ voor vensters in buiten- en binnenwanden van gebruiksgebouwen.

In Duitsland verkoopt Fech al sinds 1989 zijn kozijnsysteem. “De fabrikant uit het Zuid-Duitsland verhandelde ze vooral in zijn eigen regio en in de aangrenzende streken”, beantwoordt adviseur Jan Timmerman de vraag waarom het Fech-Jet-kozijn niet eerder op de Nederlandse markt kwam. Meijer kwam het raamsysteem bij toeval tegen en zoekt er nu een eerste toepassing voor in Nederland.
De Fech-Jet bestaat uit twee delen: een U-profiel dat over de raamkanten in het sandwichpaneel wordt geschoven en een kunststof raamkozijn dat in het U-profiel wordt geklikt. Fech levert zijn Jet voor sandwichpanelen van 45 tot 170 millimeter dik; de ramen kunnen draaien en kiepen en schuiven. “De fabrikant biedt het kozijn aan in diverse vormen,” zegt Timmerman, “zolang daar geen ronde delen in zitten.”
Rond is vooralsnog een probleem, al probeert Fech dat wel op te lossen. “Het probleem komt voort uit de verbinding tussen het U-profiel en het kozijn,” licht Meijer toe. “Die verbinding is vertand; beide delen kunnen niet in elkaar schuiven omdat de tanden door de ronde en dus starre vorm niet over elkaar kunnen schuiven.”

Lekkage

“Duitse testen volgens EN1027 tonen aan dat de verbinding vijf minuten achtereen een waterstraal met 600 bar druk weerstaat,” vult Meijer aan. “Aan de binnenzijde noch aan de buitenzijde constateerden de onderzoekers een lekkage tussen het kozijn en het element.” De fabrikant garandeert dat dit in elk geval tien jaar zo blijft.
De montage van een Fech-Jet kozijn duurt een half uur; rekent Timmerman voor. In zijn becijfering is dat korter dan de montagetijd voor een kozijn van een ander systeem. Unikozijn monteert het kozijn zelf en geeft tien jaar garantie op het resultaat. “Aannemers kunnen ervoor kiezen zelf het raamsysteem te installeren”, zegt Meijer. “Als daar voldoende belangstelling voor komt, belegt Unikozijn speciale instructiebijeenkomsten voor toekomstige monteurs.” Aannemers die voor deze optie kiezen moeten het werk dan ook zelf garanderen.
De snelle montage maakt een Fech-Jet-kozijn goedkoper dan concurrerende producten, betogen Timmerman en Meijer. “De kosten dalen ook omdat het systeem zonder stalen achterconstructie toe kan. Door het ontbreken van een staalconstructie kan er geen koudebrug ontstaan.”
Warmte kan ook niet via uitstekende schroeven en popnagels weglekken, simpelweg omdat die in het kozijn ontbreken. “Dat maakt het kozijn bij uitstek geschikt voor ruimten die aan strenge hygiënische normen moeten voldoen,” zegt Timmerman met nadruk.

Overreden

Zoals dat zo vaak bij de introductie van nieuwe bouwproducten het geval is, moet ook Unikozijn de architect dan wel de aannemer zien te overreden de Fech-Jet voor te schrijven. Bouwers blijken de prijs van het kozijn doorgaans (te) hoog te vinden. Vergeleken met concurrerende producten ligt de prijs zo’n 10 tot 20 procent hoger.
Adviseur Jos Timmerman van Unikozijn verklaart dat de hogere prijs een gevolg is van de bijkomende kosten die niet in de concurrerende systemen zijn verrekend.
De leverancier levert de Fech-Jet gebruiksklaar af; eenmaal geplaatst hoeft er niets meer aan gedaan. Andere systemen vergen bepaalde voorbereidingen, moeten na de montage nog rondom worden afgewerkt en vaak ook nog van glas voorzien.
Allemaal handelingen die in Timmermans uitleg apart moeten worden betaald en weinig overlaten van het aanvankelijke prijsverschil.

Levering

Fech-Jet produceert zijn kozijnsystemen op specificatie. Unikozijn adviseert over de bestelde vorm en geeft de uiteindelijke maten door aan de fabrikant. De grens ligt vooralsnog bij een lengte van 2,80 meter en een breedte van 4,80 meter. De levertijd voor een kant-en-klaar systeem bedraagt een kleine drie weken. De montage gebeurt van binnenuit.

Reageer op dit artikel