nieuws

Kaderleden FNV Bouw blijven strijden voor vroegpensioen

bouwbreed Premium

Kaderleden van FNV Bouw zijn bang dat “we allemaal moeten doorwerken tot we erbij neervallen”. Zij eisen dan ook dat het kabinet afblijft van het vroegpensioen voor mensen met zware beroepen.

De kaderleden vallen over de fraaie zinnen in het regeerakkoord over de levensloopregeling. Juist die regeling is voor bouwvakkers van belang omdat die de mogelijkheid biedt om te stoppen met werken als iemand zestig is. De toevoeging in het akkoord dat het gebruik van levensloop voor vroegpensioen wordt toegespitst op deeltijdpensionering, schiet de bouw in het verkeerde keelgat.
“Dat gaat lijnrecht in tegen de afspraken in de bouw”, aldus vice-voorzitter van FNV Bouw John Kerstens. In de bouw is de afspraak gemaakt dat werkgevers de levensloopregeling betalen juist om de bouwvakkers in de gelegenheid te stellen volledig te stoppen en niet in deeltijd. “Die afspraak is gemaakt in het vertrouwen dat de overheid niet opnieuw allerlei regels na korte tijd om zeep helpt. Wouter Bos verzekerde vorig jaar nog dat de cao absoluut overeind zou blijven”, aldus Kerstens.

Bouwplaats

Hij doelt daarmee op een bijeenkomst op een bouwplaats in IJburg waar Bos die uitlating deed daartoe uitgedaagd door bouwvakkers die nog steeds boos waren om het afschaffen van de fiscale aftrekbaarheid van premies vut en prepensioen.
FNV Bouw is vastbesloten om de huidige minister van Financi ë n aan die uitspraak te houden. Het regeerakkoord alsmede de fiscalisering van de aow voor iemand die eerder ophoudt met werken stellen de kaderleden wat dit betreft niet echt gerust. Naarmate de eerste honderd dagen van dit kabinet vorderen, verwachten ze dat de nadere uitwerking van de maatregelen zullen volgen. Als hun vrees dan bewaarheid blijkt te zijn, zal FNV Bouw dat luid en duidelijk laten weten.
FNV Bouw is wel redelijk tevreden over de verhoging van de grens aanvullend pensioen waarboven de fiscalisering van de AOW gaat gelden. Oorspronkelijk dachten de coalitiepartijen aan 15.000 euro, dat is nu 18.000. Daardoor zitten uitvoerders niet langer in de gevarenzone. Wel zal de bond scherp in de gaten houden wat er met die grens gaat ge beuren.

Reageer op dit artikel