nieuws

Hendriks Bouw maakt zich sterk voor ’35-minners’

bouwbreed Premium

Hendriks Bouw en Ontwikkeling sluit een overeenkomst met FNV Bouw om zogenoemde 35-minners zoveel mogelijk in dienst te houden. De licht arbeidsgehandicapten blijven in principe zelfs tot vijf jaar na ziekmelding in dienst.

Hendriks zal zich tot het uiterste inspannen om werknemers die door het UWV voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard in dienst te houden. Daartoe zoekt het bedrijf met driehonderd werknemers naar oplossingen op maat binnen de onderneming.
Als dat onmogelijk blijkt te zijn, dan komt bemiddeling naar werk buiten de onderneming aan de orde. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden van outplacement en detachering in een passend werkomgeving.
In verband hiermee is ook afgesproken dat gedurende het derde tot en met het vijfde jaar na de eerste ziektedag voor de 35-minners op grond van hun arbeidshandicap geen ontslagaanvraag zal worden ingediend, tenzij alle binnen de sector aanwezige mogelijkheden tot herplaatsing, detachering en outplacement zijn uitgeput. Daarbij moet in ieder geval ook gebruik zijn gemaakt van het Loopbaanproject Bouw. Hendriks behoeft zich niet te houden aan de inspanningsverplichting als de gedeeltelijk arbeidsgehandicapte zelf geen volledige medewerking verleend aan zijn re ï ntegratie. Dat geldt zowel bij de maatwerkoplossing binnen de onderneming als voor een eventueel outplecementtraject.
FNV Bouw is blij dat Hendriks zich wil committeren aan deze afspraken. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen schrijft voor dat gedeeltelijk arbeidsgehandicapten zoveel mogelijk binnen het eigen bedrijf aan het werk gehouden moeten worden met behulp van maatwerkoplossingen.

Bel

Ook de Stichting van de Arbeid, het overlegplatform van werkgevers en werknemers heeft dat nog eens bevestigd. In januari van dit jaar heeft diezelfde Stichting van de Arbeid (Star) echter geconstateerd dat niet meer dan 46 procent van de werknemers met een lichte arbeidshandicap die ook geen wettelijke uitkering krijgen, nog werkzaam is bij de oorspronkelijk werkgever.
Al eerder hebben verschillende bonden aan de bel getrokken dat zij in toenemende mate zien dat werkgevers ontslagprocedures aanspannen tegen werknemers met een lichte handicap. Deze strijdigheid met de wet en de aanbevelingen van de Star wordt dan ook nog vaak gehonoreerd door de kantonrechter.
Hendriks Bouw staat overigens al langer bekend als een sociaal bedrijf. Het bedrijf heeft een eigen arbo-arts, stimuleert fitness en bespoedigt voor werknemers die dat nodig hebben, het bezoek aan een fysiotherapeut. FNV Bouw vindt de overeenkomst om voor 35-minners oplossingen te bieden, een logisch gevolg van dit bedrijfsbeleid. De bond hoopt dat nu het eerste (witte) schaap over de dam is, er meer werkgevers zullen volgen.

Reageer op dit artikel