nieuws

Gasmeternorm staat marge 7 procent toe

bouwbreed

“Als een professor meent dat gasmeters niet goed het verbruik meten dan moet je dat serieus nemen.” Sjoerd Marbus, woordvoerder van EnergieNed uit Arnhem, reageert daarmee op de bewering van prof. dr. ir. Anton van Putten van het Eindhovense onderzoeksbureau Anmar dat de energieleveranciers jaarlijks miljoenen euro’s te veel ontvangen omdat bij het meten van de gasmeters geen rekening wordt gehouden met de temperatuur.

Van Putten zegt al zo’n dertig jaar ervaring te hebben met gas en meten. De gasmeters zoals die nu worden gebruikt, meten het geleverde volume aan gas. Hoeveel dat is hangt af van de plaats waar de meter hangt: is het daar warm dan neemt het volume toe terwijl het in volume afneemt wanneer het daar koud is.
“De meter houdt daar geen rekening mee”, weet Van Putten, “zodat de gasleveranciers elk jaar zo’n 350 miljoen euro te veel ontvangen.”
Minister Van der Hoeven van Economische Zaken laat er nu onderzoek naar doen. Of dat het einde van de ‘liegende gasmeter’ inluidt blijft voor Marbus een vraag. “Dat verhaal is eigenlijk nooit uit het nieuws geweest; eventuele meetfouten worden in het tarief verrekend.”
Meterdeskundige Willem Brouwer van Gastec uit Apeldoorn verklaart dat dergelijke fouten aan het licht komen bij de inspectie van de gasmeters. Gasexpert Gastec controleert jaarlijks zo’n 10.000 gasmeters; allemaal meters die gewoon in gebruik zijn.. “Als in die steekproef een meter van een bepaald fabrikaat, type en bouwjaar niet voldoet worden al die meters vervangen,”

Normen

Gasmeters zoals die nu worden gebruikt, moeten voldoen aan de ‘gasmeternorm’ EN1359. De bepalingen geven onder meer aan hoeveel de meterstand mag afwijken van het werkelijke verbruik; volgens Marbus ongeveer 7 procent. “De enige manier om het verbruik zo nauwkeurig mogelijk te meten is om het net zo te doen als bij de grootverbruikers. Die techniek is echter te duur voor huishoudelijke meters; ook al omdat meters met deze techniek vaker geijkt moeten.”

Slimme meter

De ‘slimme meter’ die over maximaal acht jaar in elk huishouden moet staan, betekent het einde voor de liegende gasmeter, verwachten Marbus en Brouwer. De voorwaarden waaraan deze meters moeten voldoen worden nog voor de zomer vastgesteld.
“De digitale gasmeter verandert helemaal niet,” denkt Van Putten .”Er wordt alleen een digitaal voorzetstuk op de oude gasmeter gezet!” En net als nu houdt de meter ook dan geen rekening met de temperatuur waarbij het verbruik wordt gemeten. “De consument kan het alleen maar lijdzaam ondergaan!”

Reageer op dit artikel