nieuws

Cramer: Geen bouw in diepe polders

bouwbreed

Minister Cramer (VROM) wil geen bouwprojecten meer in diepe polders. Haar ministerie brengt op dit moment in kaart wat de consequenties van de klimaatsverandering zijn op de ruimtelijke ordening. Ze kan nog niet zeggen of daarmee de woningbouw in de Zuidplaspolder is terug te draaien.

“We brengen nu in kaart welke rekening we achteraf gepresenteerd krijgen als we bepaalde bouwplannen doorzetten. Tegelijk kijken we welke terreinen nog te keren zijn in de besluitvorming. Het heeft mijn volle aandacht”, licht minister Cramer toe.
Met haar verklaring doelt ze op de Zuidplaspolder waar 30.000 huizen zijn gepland, maar ook plannen om buitendijks te bouwen. “Er zijn extra maatregelen nodig door het veranderende klimaat en de stijgende zeespiegel. Dat betekent ook: niet bouwen in diepe polders.” Het gaat een jaar duren om de klimatologische hotspots in kaart te brengen.
De minister is duidelijk over nieuwe initiatieven en toekomstig beleid. De Zuidplaspolder is echter door het vorige kabinet bestempeld als potentiële bouwlocatie, al ligt het plan nog niet vast in bestemmingsplannen.
Desondanks zal het terugdraaien ervan zeker tot schadeclaims leiden. Cramer wil vanaf volgende maand om de tafel met de nieuwe provinciebesturen om de verschillende ruimteclaims door te nemen. Daarbij gaat haar daarbij om 80.000 tot 100.000 huizen per jaar, maar ook om bedrijventereinen en windmolens op land. Cramer is van plan de touwtjes aan te trekken en duidelijke spelregels af te spreken als het gaat om de invulling en handhaving van de ruimtelijke ordening.

Spelregels

“Provincies zijn verplicht om een uitgewerkt streekplan te maken en moeten ook toezien op naleving”, vindt de minister. Ze voelt wel wat voor een fonds om verouderde bedrijventerreinen aan te pakken. De verrommeling van het landschap door al maar uitdijende bedrijvenlocaties en glastuinbouw is haar een doorn in het oog en vanaf volgende maand wil zij met alle provincies aan tafel om striktere spelregels te maken.
Volgens berekeningen van de stichting Natuur en Milieu is met 250 miljoen euro per jaar een oplossing in zicht voor duizend verloederde bedrijventerreinen.
Het gevraagde moratorium op de uitgifte van nieuw grond gaat haar echter een stap te ver. Cramer wil echter wel de cyclus doorbreken dat gemeenten almaar nieuwe bedrijfstereinen uitgeven omdat dat goedkoper is dan opknappen van de bestaande locaties. “In de praktijk gaat veel mis. Verrommeling is een van mijn topprioriteiten, maar ik wil eerst doorgronden waarom het zo vaak misgaat. Ik heb namelijk de indruk dat er ook bij provincies veel erkenning is voor het probleem.”

Reageer op dit artikel