nieuws

Convenant stageplekken slaat ook aan buiten bouw

bouwbreed Premium

De binnen de bouw beproefde methode leerlingen werkervaringsplaatsen te bieden via convenanten tussen gemeenten, aannemers en scholen slaat ook buiten de sector aan. Bijna de helft van het bedrijfsleven vindt dat gemeenten moeten helpen met het vinden van stageplekken door hierover afspraken te maken met het onderwijs en ondernemers.

Dat blijkt uit het Nationaal Stageonderzoek van Stageplaza, een bedrijf dat bemiddelt voor onder meer stageplaatsen en afstudeeropdrachten. Het onderzoek werd gehouden onder ruim 1000 ondernemers uit verschillende bedrijfstakken. Zij vulden via de website www.stageplaza.nl een vragenlijst in.
Daaruit wordt duidelijk dat 41 procent van de ondervraagden het toejuicht als gemeenten meewerken met het vinden van stageplaatsen. Terwijl 6 procent vindt dat gemeenten gestimuleerd moeten worden hieraan mee te werken.
De bouwsector werkt al lange tijd met succes samen met gemeenten bij het creëren van praktijkplaatsen. De bedrijfstak gaat daarbij zelfs een stap verder dan de wensen van de deelnemers aan het onderzoek van Stageplaza. De tussen gemeenten en aannemers afgesloten convenanten hebben tot doel beginnende vakmensen aan te trekken die hun beroepsopleiding bijna geheel in de praktijk volgen.
Uit het onderzoek van Stageplaza blijkt ook dat de binnen de bouwbranche veel gehoorde klacht dat opleiding en beroepspraktijk ver uit elkaar staan, ook in andere sectoren wordt gehoord. Van de ondervraagden gaf slechts 27 procent aan tevreden te zijn over de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk, tegenover 35 procent ontevredenen. De rest was op dit punt neutraal. Betere samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven is een van de aandachtspunten waaraan het bedrijfsleven waarde hecht. Ook vinden de ondervraagden dat het onderwijs beter moet luisteren naar de wensen van het bedrijfsleven. Zoals binnen de bouwsector nu al vaak gebeurt, zijn veel ondernemers er voorstander van om ervaren medewerkers vrij te maken voor het geven van lessen op scholen.

Zorg

Niet alleen het onderwijs is een bron van zorg. Een probleem dat zich voordoet bij ervaren personeel, vooral op kantoor, is dat ze gemiddeld een dag per maand niet productief zijn omdat ze zich duf voelen. Een onderzoek door TNO NIPO in opdracht van de vacaturewebsite Monsterboard.nl wijst dat uit. “Gemiddeld zit men 23 minuten per dag te suffen”, aldus een toelichting. “Omgerekend betekent dit dat een volle werkdag per maand verloren gaat. Van de ondervraagden geeft zelfs 6 procent aan meer dan een uur per dag niet scherp te zijn.”

Reageer op dit artikel