nieuws

Advocaat-generaal

bouwbreed

Prof.dr. J. Kokott is als advocaat-generaal verbonden aan het Europese Hof van Justitie. Zij is een van de acht advocaten-generaal op een totaal van inmiddels 27 rechters bij het Hof van Justitie. Als voorzitster van het team van advocaten-generaal maakt ze een werkverdeling, waarbij uitgangspunt is dat iedere advocaat-generaal een generalist is. Iedere advocaat-generaal moet alle zaken kunnen doen: intellectueel eigendomsrecht, aanbestedingszaken, mededinging et cetera. In het geval een advocaat-generaal ieder zijn specialisme zou hebben en zaken zou krijgen toegewezen die aansluiten bij dat specialisme dan zou de onwelgevallige situatie zich kunnen voordoen dat een Franse advocaat-generaal, gespecialiseerd op het gebied van aanbestedingsrecht, zich over een Franse aanbestedingszaak zou moeten uitlaten. Vanuit het idee dat iedere advocaat-generaal een generalist is, kan in een dergelijke situatie bijvoorbeeld een Duitse advocaat-generaal belast worden met een Britse aanbestedingszaak.

Prof.dr. J. Kokott is als advocaat-generaal verbonden aan het Europese Hof van Justitie. Zij is een van de acht advocaten-generaal op een totaal van inmiddels 27 rechters bij het Hof van Justitie. Als voorzitster van het team van advocaten-generaal maakt ze een werkverdeling, waarbij uitgangspunt is dat iedere advocaat-generaal een generalist is. Iedere advocaat-generaal moet alle zaken kunnen doen: intellectueel eigendomsrecht, aanbestedingszaken, mededinging et cetera. In het geval een advocaat-generaal ieder zijn specialisme zou hebben en zaken zou krijgen toegewezen die aansluiten bij dat specialisme dan zou de onwelgevallige situatie zich kunnen voordoen dat een Franse advocaat-generaal, gespecialiseerd op het gebied van aanbestedingsrecht, zich over een Franse aanbestedingszaak zou moeten uitlaten. Vanuit het idee dat iedere advocaat-generaal een generalist is, kan in een dergelijke situatie bijvoorbeeld een Duitse advocaat-generaal belast worden met een Britse aanbestedingszaak.

Conclusie

De conclusies van een advocaat-generaal, die voorafgaat aan het uiteindelijke arrest van het Europese Hof van Justitie, kennen wij ook in ons Nederlandse rechtssysteem. Bij de Hoge Raad komen ook advocaten-generaal voor, die hun opinie geven over de zaak vooruitlopend op het arrest. Dit principe is afkomstig uit het Franse rechtssysteem.
Maar hoe verhoudt die opinie/conclusie van de advocaat-generaal zich nu tot de uiteindelijke beslissing van een Hof van Justitie? De advocaat-generaal heeft een ondersteunende functie bij het hof. Het is zijn/haar taak om in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies in een zaak te nemen.
Volgens mevrouw Kokott is de vraag of een conclusie niet of niet geheel wordt overgenomen door het Europese Hof van Justitie niet van groot belang. De advocaten-generaal trekken immers in een zaak onafhankelijk en onpartijdig van het hof een conclusie. Door een conclusie wordt bereikt dat het Hof van Justitie zich kan scherpen aan het oordeel van een advocaat-generaal alvorens tot een weloverwogen arrest komt. Bovendien zou als de conclusie van advocaat-generaal steeds zou worden overgenomen door het hof maken dat ofwel de advocaten-generaal dan wel het hof onzichtbaar wordt.
De advocaten-generaal hebben daarnaast de taak een brug tussen de rechtsleer en de zaak en bewaken enigszins de constante rechtsontwikkeling en -uitleg door parallellen te leggen met eerder gewezen zaken door het hof. De jongste toetreding van nieuwe leden tot de Europese Unie, waarbij er meer rechters bijkwamen, is volgens haar goed verlopen. Het aantal zaken zal door de nieuwe lidstaten bij het hof nog meer toenemen. De regeringen van deze nieuwe lidstaten mogen ook hun opmerkingen kunnen geven, zoals dat bij de Roanne-zaak ook was gedaan door de regeringen van Frankrijk, Litouwen, Polen en Oostenrijk (ergo: Nederland niet…). Over het algemeen vertraagt dit het proces om tot een arrest te komen.

Prof.dr. J. Kokott

Reageer op dit artikel