nieuws

Zorgstelsel maakt instellingen kritisch op huisvesting

bouwbreed

Het nieuwe zorgstelsel maakt ziekenhuizen zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Hierdoor zullen de instellingen de komende jaren steeds kritischer worden op de omvang en het gebruik van hun huisvesting. Dat vindt Fred Bisschop van het College bouw zorginstellingen. “De verpleegduur wordt korter. Dus er zijn minder bedden nodig.”

Patiënten gaan steeds vaker na een korte behandeling in het ziekenhuis, direct weer naar huis. De zorginstellingen richten hierdoor steeds meer ruimte in voor poliklinieken en steeds minder voor bedden. “Hierdoor neemt ondanks de groei van het aantal eenpersoonskamers de behoefte aan meer vierkante meters bij ziekenhuizen niet toe”, beschrijft Bisschop de algemene trend.
Veel belangrijker is daarom voor ziekenhuizen of zij flexibel om kunnen springen met de bestaande huisvesting. “Kun je van een kantoorruimte een polikliniek maken, of van een beddenzaal een operatiekamer”, geeft Bisschop enkele voorbeelden van ombouwoperaties waarmee veel ziekenhuizen momenteel worstelen. Uit onderzoek van het Bouwcollege, zoals de toezichthouder van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bekendstaat, blijkt dat de huidige gebouwen wat dat betreft voldoende flexibel zijn. De constructie en de verdiepingshoogte zorgen niet of nauwelijks voor belemmeringen. Gaat het om de aanwezigheid van leidingschachten, dan is het beeld volgens Bisschop wat diffuser. “Het gaat hier in verband met het toenemende belang van ict met name om de aanwezigheid van voldoende ruimte voor het aanleggen van kabels.”
Bisschop stuitte bij zijn onderzoek naar de kwaliteit van de ziekenhuisgebouwen op twintig verloskamers waarvan de deur te smal is om er met een bed door te kunnen rijden. “Ja, dat was voor ons ook een verrassing”, relativeert hij de ontdekking lachend.

Nuanceren

Om het onderzoeksresultaat direct te nuanceren. “Wij hebben ons gebaseerd op de elektronisch bouwtekeningen die wij van de ziekenhuizen hebben gekregen. Het zou natuurlijk best zo kunnen zijn dat een ruimte die hierop staat aangemerkt als verloskamer, al lang een andere bestemming heeft gekregen.” Het tekort aan toiletten voor rolstoelgebruikers is een probleem dat Bisschop met de zorginstellingen op wil pakken. “Dat moet echt veel beter.” Momenteel hebben ziekenhuizen gemiddeld voor 25 patiënten één rolstoeltoilet, terwijl de richtlijn uitgaat van zestien patiënten per toilet die geschikt is voor een rolstoelgebruiker. “Juist nu steeds meer patiënten naar huis toe gaan, zijn goede invalide toiletten van belang. De kans dat iemand die in het ziekenhuis verblijft niet kan lopen, is zo immers steeds groter.”
De rolstoeltoiletten die niet voldoen, zijn vooral te klein.

Reageer op dit artikel