nieuws

Tielse stadsgracht te smal voor baggerschip

bouwbreed

De ‘bombox’, die wordt ingezet bij het uitbaggeren van de Tielse stadsgracht, is te groot om het smalste deel van de gracht te passeren. Waterschap Rivierenland wil de gracht op het knelpunt verbreden. Op het smalle gedeelte moeten de beschoeiing in de binnenbocht en een deel van de groene oever wijken. Volgens het waterschap is verbreding van ruim een meter over een lengte van 60 meter voldoende. Behalve de gemeente beslist de Rijksdienst voor Monumentenzorg of de ingreep wordt toegestaan. De gemeentelijke monumentencommissie wil dat wordt onderzocht of de stadsgracht daar meteen in de oorspronkelijke, bredere staat kan worden teruggebracht.

De ‘bombox’, die wordt ingezet bij het uitbaggeren van de Tielse stadsgracht, is te groot om het smalste deel van de gracht te passeren. Waterschap Rivierenland wil de gracht op het knelpunt verbreden. Op het smalle gedeelte moeten de beschoeiing in de binnenbocht en een deel van de groene oever wijken. Volgens het waterschap is verbreding van ruim een meter over een lengte van 60 meter voldoende. Behalve de gemeente beslist de Rijksdienst voor Monumentenzorg of de ingreep wordt toegestaan. De gemeentelijke monumentencommissie wil dat wordt onderzocht of de stadsgracht daar meteen in de oorspronkelijke, bredere staat kan worden teruggebracht.
Heijmans werkt tot de zomer aan het uitbaggeren. Aangezien de bombox in april of mei het knelpunt bereikt, wordt geen vertraging van het werk verwacht.

Reageer op dit artikel