nieuws

Rijswijk botst met Den Haag over bouw Sion en ’t Haantje

bouwbreed

De gemeenteraad van Rijswijk wil duizenden woningen bouwen in glastuinbouwgebied Sion en ’t Haantje.

Maar met het besluit tot grondaankoop gaat Rijswijk lijnrecht in tegen de gemeente Den Haag, die er een modern bedrijventerrein wil aanleggen.
Rijswijk trekt voor de strategische grondaankoop 54,6 miljoen euro uit. VVD-wethouder W. van Putten (stedelijke ontwikkeling) geeft toe dat de aankoop ‘niet zonder risico’ is. Er lopen nog onderhandelingen met andere gemeentes over het gebied in het kader het regionaal structuurplan. Het is allerminst zeker of Sion en ’t Haantje daarin een woonbestemming krijgen, want de gemeente Den Haag heeft al een convenant gesloten met vertegenwoordigende organisaties van het bedrijfsleven over aanleg van een bedrijventerrein. Dat maakt zelfs al deel uit van een provinciaal streekplan.
Op de vraag of de gemeente Rijswijk over de kwestie een conflict heeft met Den Haag weigert Van Putten te antwoorden. Een woordvoerder van de Haagse wethouder M. Norder verzekert echter dat het Haagse gemeentebestuur woedend is over de Rijswijkse actie.

Reageer op dit artikel