nieuws

Mogelijk corruptie bij gronddeal Horst

bouwbreed

De gang van zaken rond de verkoop vorig jaar van een boerderij met landgoed in de gemeente Horst aan de Maas leidt in Limburg tot verschillende onderzoeken naar mogelijke fraude, corruptie en valsheid in geschrifte.

Volgens makelaar Marcel Dielissen van makelaardij Maas en Peel heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw de eigenaar van de boerderij proberen om te kopen. Dit om te voorkomen dat de boer zijn pand en perceel aan de makelaar zou verkopen. De DLG ontkent deze aantijging.
De makelaar wilde bedrijfswoningen bouwen op het aangekochte stuk grond. Dat zou naar zijn inschatting kunnen op basis van het uit 2005 stammende voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan, dat bedrijfswoningen toestond. Daardoor zou de grond veel meer waard zijn dan hij voor de aankoop ervan had betaald. Maar de gemeente veranderde in januari in het ontwerp van het bestemmingsplan de bestemming in landbouwgebied. Op die manier werd de grond stukken minder waard. Dat gebeurde na bemiddeling in het inmiddels gerezen conflict tussen de makelaar en de andere betrokken partijen door gedeputeerde Ger Driessen (CDA). Driessen zegt achteraf dat de provincie woningbouw op die plek nooit zou goedkeuren, en dat Dielissen aan complottheorieën doet.

Brief

Persofficier Gerard Sta van het Openbaar Ministerie in Roermond bevestigt dat het OM de stukken momenteel bestudeert. Ook de gemeente Horst aan de Maas laat een accountantsonderzoek doen naar de gang van zaken. En gouverneur Leon Frissen stuurde het presidium van de Limburgse Staten een boze brief. Daarin schrijft hij te overwegen een klacht wegens smaad tegen de makelaar in te dienen, omdat gedeputeerde Ger Driessen door Dielissen ten onrechte in een kwaad daglicht gezet zou zijn. De gouverneur schrijft verder, dat Dielissen “meer rendement dacht te genereren dan op grond van objectieve maatstaven wenselijk en mogelijk was”.
Het gebied waar de gronddeal plaatshad, valt onder beheer van Californië BV. Deze ontwikkelingsmaatschappij moet van het gebied het meest innoverende tuinbouwkassengebied van Nederland maken. Een van de aandeelhouders is de gemeente. Inmiddels heeft ook de raad van commissarissen besloten een onderzoek in te stellen naar de handelwijze van directeur Paul Jansen van Californie BV. Die dreigde, volledig buiten zijn boekje gaande, met een wijziging van het bestemmingsplan toen Dielissen zijn net gekochte lap grond niet aan de bv wilde verkopen. Op die manier wilde Jansen de koopprijs omlaag krijgen, vermoedt Dielissen.
De statenfractie van de SP heeft over deze zaak gisteren vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Reageer op dit artikel