nieuws

Leiden discussieert over andere opzet welstandsbeleid

bouwbreed Premium

Het welstandsbeleid in Leiden krijgt een andere opzet. De gemeente houdt morgenavond een discussiebijeenkomst over de inhoud en organisatie van dit beleid in de gemeente.

Aanleiding voor deze ‘stadsbrede’ bijeenkomst is de discussienota Welstand die is geschreven op basis van de evaluatie van het welstandsbeleid, de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) en de stadsbouwmeester. Deze discussienotitie Welstand is een tussenstap in het traject dat leidt tot een nieuwe Welstandsnota en de nieuwe Verordening op de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.
Diverse partijen zijn uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen, zoals raadsleden, architecten, bouwers, opdrachtgevers en ondernemers. Ook de inwoners van Leiden zijn welkom.
De ARK is een externe adviescommissie, die bestaat uit deskundige burgers als architecten, bouw- en stedenbouwkundigen, kunstenaars en kunsthistorici.
De commissie geeft adviezen over het verstrekken van vergunningen voor bouw- en verbouwplannen en restauratie van monumenten. Daarnaast adviseert ze over bestemmings- en inrichtingsplannen en over beeldende kunst in de openbare ruimte. De ARK bestaat volgens de evaluatie uit te veel mensen met te hoge ambities, die het dikwijls niet eens kunnen worden. De voorzitter en secretaris van het negen leden tellende gezelschap zouden hun stempel op de ARK hebben gedrukt.
Ook de sneltoets die in Leiden gebruikt kan worden om te zien of het indienen van een bouwplan goed gebeurt, werkt niet goed.
Naast het welstandsbeleid en de ARK komt morgen ook de evaluatie van het functioneren van de Stadsbouwmeester aan de orde.
In juni 2002 werd ir. Donald Lambert voor een periode van zes jaar benoemd. Destijds is gekozen voor een stedenbouwer in plaats van een architect, omdat de kwaliteit van de gemeentelijke stedenbouwkundige producten beter moest.
De verantwoordelijke wethouder en de directie waren ontevreden over de kwaliteit die door de afdeling Stedenbouw werd geleverd en wilden dit verbeteren door de positionering van een ervaren Stadsbouwmeester in de nabijheid van de afdeling.

Reageer op dit artikel