nieuws

Honderden nieuwe stageplaatsen bouw

bouwbreed

Honderden leerlingen uit het middelbaar en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rotterdam gaan de komende jaren praktijkervaring opdoen in de bouw. Daartoe hebben woningcorporatie Vestia en regionaal opleidingscentrum Zadkine een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Vestia en Zadkine willen nog dit jaar minstens vier projecten van de grond trekken waarin leerlingen werkervaring kunnen opdoen. Daarna begint tot 2012 minimaal twee maal per jaar een nieuw project. “Elk jaar gaan er minimaal 150 deelnemers van Zadkine in een van de projecten in het kader van de samenwerking aan de slag”, aldus een toelichting van de deelnemers.
Momenteel hebben Vestia en Zadkine diverse concrete projecten op stapel staan. In de eerste plaats zullen leerlingen van Zadkine elke maand een woning van Vestia opknappen, zodat deze opnieuw kan worden verhuurd. Dan ligt er een plan voor het opzetten van een klusbedrijf dat zich richt op simpele klussen binnen het woningbezit van Vestia of andere opdrachtgevers. “Vestia garandeert gedurende enkele jaren voldoende omzet voor een gezonde start”, zo maakt het bedrijf bekend. Andere mogelijkheden zijn stage lopen door mbo-leerlingen van Zadkine in vestigingen van Vestia en stimuleren van stagemogelijkheden bij bedrijven die werken in opdracht van Vestia. Daarbij denken de initiatiefnemers aan het opleiden van leerlingen bij het uitvoeren van bouwdeelinventarisaties van Vestia-woningen.

Toenemende vraag

Met het initiatief spelen Vestia en Zadkine in op de groeiende vraag naar technisch personeel. Door pensionering van ouder personeel en doordat relatief weinig jongeren voor de bouw kiezen, dreigen binnen enkele jaren tekorten te ontstaan aan middelbaar en lager opgeleid personeel. Omdat zowel de bouw als andere technische sectoren, zoals de metalektro en de installatiebranche met dit probleem kampen, is het vinden van nieuw personeel extra moeilijk. Verscheidene sectoren vissen in dezelfde vijver, terwijl de interesse van jongeren zich veelal niet richt op techniek.
Zadkine en Vestia zijn in staat een stevige basis te leggen voor stageplaatsen. Vestia heeft zo’n 72.000 woningen in onder meer de regio Haaglanden en in Rotterdam. Het concern bestaat uit dertien woningcorporaties en vier vakbedrijven. Er werken in totaal negenhonderd mensen. Bij regionaal opleidingscentrum Zadkine volgen 30.000 mensen een opleiding. De organisatie is vooral werkzaam in de regio Rotterdam en telt 2000 medewerkers.

Reageer op dit artikel