nieuws

Honderd dagen

bouwbreed

Bij het aantreden van een nieuw kabinet horen nieuwe gezichten en dikwijls ook nieuwe afkortingen. Zo hebben naast de nieuwe minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), mevrouw Cramer, nu ook de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Deze laatste, mevrouw Vogelaar, is dus dubbel nieuw en

Bij het aantreden van een nieuw kabinet horen nieuwe gezichten en dikwijls ook nieuwe afkortingen. Zo hebben naast de nieuwe minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), mevrouw Cramer, nu ook de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Deze laatste, mevrouw Vogelaar, is dus dubbel nieuw en
heeft als speciale opdracht om van achterstandswijken, prachtwijken te maken. Daarvoor heeft zij voor de komende vier jaar een extra budget van 400 miljoen euro ter beschikking. Intussen heeft zij 40 wijken aangewezen die op een deel van dit budget kunnen rekenen.
Een snelle rekensom leert dat er per wijk dus 2,5 miljoen euro extra beschikbaar
is. Op het eerste gezicht niet veel. Niet alle gemeenten kunnen zich vinden in de keuze van de bewindsvrouw en willen in een aantal gevallen een andere wijk op de lijst, of vinden dat ze helemaal zijn overgeslagen. Het eerste besluit van mevrouw Vogelaar bleef niet zonder kritiek.
Voor andere besluiten geldt voorlopig een wachttijd van honderd dagen. Dat wordt niet veroorzaakt door de kritiek. Bij de kabinetsformatie zijn de onderhandelaars overeengekomen eerst ruim drie maanden het land door te reizen om zich in het veld te laten voorlichten over de problemen die burgers hebben op de verschillende beleidsterreinen. Sommige ministers toeren nu met een bus door Nederland. Meer dan een onderdeel van het regeerakkoord roept vraagtekens op, deze honderd dagen spannen echter wel de kroon.
De kiezers wordt eerst uitgenodigd naar de stembus te komen. Voor die tijd dingen de politieke partijen in bijeenkomsten met hun programma en hun kandidaten naar zijn stem.
In de media vinden discussies plaats met en tussen politici. Als het goed is over inhoudelijke kwesties die ook in de programma’s zijn terug te vinden. Dat na de verkiezingen bij gebrek aan een meerderheid van een partij in Nederland een coalitie wordt gevormd, waarin iedere deelnemer een deel van zijn programma niet geschrapt ziet, is vooraf bekend. Maar er komt een regeerakkoord tot stand.
Een incubatietijd van honderd dagen na de regeringsverklaring is echter nieuw. Het is een nieuwigheid die mij in het geheel niet aanspreekt. Waarom moeten bewindslieden beginnen met het ophalen van boodschappenlijstjes in het land? Wat is dan nog de betekenis van het programma van de verschillende partijen? Hebben de ambtenaren op de ministeries niet de kennis in huis op de verschillende beleidsterreinen? Natuurlijk is niets tegen contact met de burger en zijn organisaties, maar dat beleefde toch al een hoogtepunt in de verkiezingsstrijd en is verder te beschouwen als een integraal onderdeel van het dagelijkse beleid van een bewindspersoon. Deze uitwerking van het motto samen voegt toch niets toe aan het beleid. Zal het beleid van de minister voor WWI er anders uitzien na haar gesprekken in de wijken en zal het veel afwijken van dat van haar voorgangers? Dat lijkt me niet aannemelijk. Hoogstens is door de beperkte huurverhoging in de komende jaren een extra drempel geschapen voor een verhoging van de jaarlijkse woningbouwproductie.
Hoe je in de wijken door beleid meer mensen aan het werk kunt krijgen, blijft vooralsnog onduidelijk en dat geldt ook voor het verhogen van de deelname aan het onderwijs.
Als het kabinet straks (na honderd dagen) komt met substantiële en duidelijk meetbare doelstellingen op het terrein van wonen, werken en onderwijs in de achterstandswijken, verwacht ik voor de nieuwe minister voor WWI een loodzware taak. Ik neem daarbij aan dat een programmaminister voor integratie naast haar coördinerende werk buiten het eigen ministerie verantwoordelijk is voor het volkshuisvestings- en woningbouwbeleid van het kabinet. We zullen het nauwlettend volgen en hopen op succes.
Adri Buur
Buur Consultancy, Hoorn
a.buur@hccnet.nl

Reageer op dit artikel