nieuws

‘Gigaliners’ vergen hoge investeringen

bouwbreed

Invoering van gigaliners op de snelweg vergt miljardeninvesteringen in de bestaande infrastructuur. Uit Duits onderzoek komen grote bezwaren naar voren tegen de lange, zware vrachtwagens (LZV’s).

In Nederland worden sinds de zomer van 2004 op speciale routes proeven genomen met ruim honderd vrachtwagens van maximaal 60 ton en een lengte van 25,25 meter. Op grond van de overwegend positieve bevindingen ging afgelopen herfst een drie jaar durende praktijktest van start. De in Nederland LZV’s gedoopte wagens gebruiken met dezelfde lading 33 procent minder brandstof. De kostprijs van een tonkilometer daalt – zonder stijgende veiligheidsrisico’s – met een kwart.
Dat het nieuwe type vrachtauto in Duitsland veel meer scepsis ontmoet, blijkt alleen al uit de bij de oosterburen gebruikelijke benaming gigaliner. Twee studies hebben de argwaan van verkeersminister Wolfgang Tiefensee verder aangewakkerd.
Onderzoek van het Bundesanstalt voor het wegverkeer (BASt) wijst uit dat de komst van gigaliners Duitsland voor investeringen plaatst ter hoogte van 4 tot 8 miljard euro. Vooral bruggen en tunnels jagen de kosten op.

Controles

De zware wagens dwingen tot nieuwe controles van alle bruggen, vanwege de vermindering van de reservedraagcapaciteit. De oudere – vóór 1980 gebouwde – bruggen van voorgespannen beton vormen een extra probleem, omdat geen rekening is gehouden met de noodzakelijke marges om temperatuurverschillen op te vangen.
Ook voor de tunnels acht het Bundesanstalt grootschalig onderzoek noodzakelijk. Aannemelijk is dat uit veiligheidsoverwegingen hogere eisen moeten worden gesteld; alleen al door toename van het brandbaar materiaal per wagen.
Stadscentra en woonwijken zijn voor de gigaliners verboden gebied. De op- en afritten naar bedrijfscentra en overslagplaatsen, de bochten en rotondes onderweg, vragen om aanpassingen. De Duitse onderzoekers wijzen op de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan voor fietsers.
Minister Tiefensee: “De verkeersveiligheid loopt grotere gevaren door de aanzienlijke kinetische energie van de gigaliner. Ongevallen op snelwegen kunnen verwoestend uitpakken. De middenbermbeveiliging is niet op de 60-tonners berekend”.
Onderzoek van Kessel+Partner waarschuwt voor de consequenties voor het gecombineerde verkeer, waarbij overslag plaatsvindt van of naar schip of spoor. De gigaliners zullen volgens het bureau het – ook nu al zwaar gesubsidieerde – gecombineerde verkeer 30 procent van hun vracht afnemen. Wellicht vindt tevens een grote verplaatsing plaats van het vrachtspoor naar de weg.
In Nederland gelden voor de grote vrachtwagens aangescherpte eisen, zoals een verbod op het rijden tijdens mist. De Bundesanstalt voor het wegverkeer zegt dat in Duitsland het rijden in mist nooit kan worden uitgesloten vanwege de onvoorspelbare wolkenflarden in de vele gebergten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels