nieuws

Elektro- en installatiesector: snel tekort aan kader

bouwbreed

De sectoren elektro- en installatietechniek krijgen vanaf dit jaar te maken met tekorten aan hoger en middelbaar opgeleid personeel. Ook groeit de vraag naar werknemers met een opleiding op het niveau van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Doordat veel medewerkers uit de branche met pensioen gaan, is er volop vraag naar vervangers. Alleen in de metaalsector zijn vooralsnog geen personeelstekorten. Dat blijkt uit een arbeidsmarktonderzoek dat kenniscentrum Kenteq liet uitvoeren door onderzoeksbureau Marktmonitor. Voor 2007 verwacht de elektrotechnische branche ruim 900 mensen tekort te komen. Daarnaast is de installatiebranche op zoek naar 800 medewerkers. “Relatief grote tekorten worden voor de specialismen huishoudelijke en sanitaire installaties en service en onderhoud verwacht”, aldus een toelichting van Kenteq.
De organisatie laat elk jaar onderzoek doen naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt niet alleen dat de personeelsbehoefte stijgt, maar ook dat er meer bedrijven zijn die leerlingen opleiden, de zogenaamde leerbedrijven. Deze ondernemingen geven beginnende technici de mogelijkheid om stage te lopen of leiden hen op in de praktijk. De toenemende animo om stage- en opleidingsmogelijkheden te bieden, wijst er volgens Kenteq op dat de ondernemers inspelen op te verwachten tekorten aan personeel.
Naast het aantrekken van nieuwe krachten, verwacht Kenteq ook personeel te kunnen werven uit andere bedrijfstakken. “Dat blijft belangrijk omdat ook in 2006 het aantal leerlingen in de domeinen metaal-, elektro- installatietechniek afnam.”

Stageplekken

Kenteq verwacht dat het aantal leerlingen de komende jaren zal stabiliseren. Ondernemers spelen hierop in door op grote schaal stageplekken beschikbaar te stellen. Nieuwkomers hebben veel kans een baan te vinden. Verder maakt het onderzoek duidelijk dat de belangstelling voor technische opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs in het studiejaar 2005-2006 licht afnam vergeleken met het voorafgaande jaar. Zo daalde het aantal hbo-studenten elektrotechniek met 6 procent, terwijl werktuigbouwkunde het met 0,6 procent minder studenten moest stellen. In dezelfde periode leverde de universitaire opleiding elektrotechniek 7,4 procent studenten in. De belangstelling voor werktuigbouwkunde daarentegen groeide met 1,7 procent. In het middelbaar beroepsonderwijs daalde het aantal leerlingen in de sectoren installatietechniek, elektrotechniek en metaal met respectievelijk 2,1, 6,5 en 1, 3 procent.
Daar staat tegenover dat techniekstudies die toegang bieden tot verschillende branches een groot succes waren.

Reageer op dit artikel