nieuws

Bouwvakker leert meer in praktijk dan ict’er

bouwbreed

Beginnende bouwvakkers zijn meer gebaat bij praktijkonderwijs dan leerlingen van economisch-administratieve en ict-opleidingen. Dat blijkt uit het Groot docenten en praktijkopleidersonderzoek over competentiegericht beroepsonderwijs dat het kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven Ecabo openbaar heeft gemaakt.

Terwijl de bouwsector veel succes boekt met het scholen van beginnende bouwvakkers op bouwplaatsen, zijn de meningen sterk verdeeld als het gaat om het in de praktijk opleiden van leerling-administrateurs en ict’ers. Deze groep is een bron waaruit onder meer de bouw- en installatiesectoren hun uta-medewerkers halen.
Het onderzoek waaruit dat blijkt is gebaseerd op de expertise van ruim tweeduizend praktijkopleiders en duizend docenten uit het middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport laat zien dat beide groepen sterk verdeeld zijn over het nut van praktijkonderwijs. “Docenten die minder dan vijf jaar voor de klas staan, zijn grotendeels voorstander van het competentiegericht beroepsonderwijs”, zo maakt Ecabo bekend. “Docenten die twintig jaar of langer in het mbo werken, zijn aanzienlijk minder positief dan hun jongere collega’s.”
Ook het bedrijfsleven staat niet te trappelen. Slechts iets meer dan een op de drie praktijkbegeleiders vindt dat het praktijkonderwijs de leerlingen beter voorbereid op de werkplek dan leren in de schoolbanken. Bovendien klaagt het bedrijfsleven dat het onderwijs te veel gericht is op algemene maatschappelijke vaardigheden. “Zaken als lezen, schrijven, rekenen en talenkennis, het is allemaal steeds verder achtergebleven”, verzucht Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.
Samen met MKB Nederland heeft VNO-NCW een kwaliteitsagenda voor het onderwijs gepresenteerd. Daarin wordt gepleit voor gekwalificeerde docenten voor alle takken van het onderwijs. Wientjes wijst er op dat veel bètadocenten het onderwijs hebben verruild voor een baan in het bedrijfsleven omdat ze daar beter verdienen. “Het gaat om leraren die we hard nodig hebben. Laten we hen extra betalen om ze weer terug te halen naar het onderwijs.”

Kennis

Verder benadrukken VNO-NCW en MKB Nederland dat het onderwijs rekening moet houden met de soort opleidingen die door het bedrijfsleven worden gevraagd. Om dat te bereiken is het nodig dat de verschillende leerwegen goed op elkaar aansluiten. Daarnaast moeten leerlingen al in de onderbouw een keuze kunnen maken of ze uiteindelijk in de praktijk of in de schoolbanken willen worden opgeleid.
In het hoger onderwijs moet bovendien de nadruk komen te liggen op kennis die nodig is om een beroep te kunnen uitoefenen. Algemene vaardigheden zoals kunnen samenwerken en communiceren, zijn van belang maar mogen het beroepsonderwijs niet verdringen.

Reageer op dit artikel