nieuws

Bouwen in het Noorden mag enkel op maatschappelijk verantwoorde wijze

bouwbreed Premium

De noordelijke regio van de NieuwBouw, een netwerk voor jonge professionals in de bouwsector, signaleert een probleem in de verhouding van vraag en aanbod op de woningmarkt van Noord-Nederland. De centrale vraag die de Nieuwbouw stelt is: zijn de vraag en het aanbod op de woningmarkt wel in balans?

De noordelijke regio van de NieuwBouw, een netwerk voor jonge professionals in de bouwsector, signaleert een probleem in de verhouding van vraag en aanbod op de woningmarkt van Noord-Nederland. De centrale vraag die de Nieuwbouw stelt is: zijn de vraag en het aanbod op de woningmarkt wel in balans?
In de convenanten voor Groningen, Friesland en Drenthe zijn voor de komende jaren duizenden huur- en koopwoningen gepland. De bevolkingsontwikkeling en economische ontwikkeling van belangrijke gebieden in het Noorden blijft echter achter in relatie tot deze ambitieuze woningbouwconvenanten.

Kernwaarden

Recent is een productiebedrijf in Noord-Groningen gesloten. Dan staan er honderden mensen op straat. Er was direct een effect op de geplande woningbouw in de omgeving. Dit voorbeeld illustreert op kleinere schaal het belang voor het Noorden van een goede verhouding tussen woningen en het aantal banen. In het Noorden vinden we aan de ene kant onze rust en ruimte belangrijk. Aan de andere kant willen we ook een groeiende economie.
Wij stellen dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. Of bewust een keuze maken om te groeien en evenredige werkgelegenheid aantrekken, of de convenanten in overeenstemming brengen met de werkelijke bevolkingsontwikkeling en bijvoorbeeld kiezen voor rust en ruimte. Het beter benutten van deze kernwaarden kan wellicht ook leiden tot economische groei. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven willen natuurlijk graag en veel bouwen. Maar dit moet dan wel op een maatschappelijk verantwoorde wijze gedaan worden. In het westen en midden zijn bedrijven gevestigd die meer ruimte nodig hebben. De grond is er duur en ruimtelijk uitbreiden is niet altijd een gemakkelijke optie. Wij hebben in het Noorden wel de ruimte en de betaalbare grond. Als we de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in het Noorden veilig willen stellen, en daarmee het bouwvolume, zullen we wel keuzes moeten maken. Dit kan alleen door gezamenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en integrale gebiedsontwikkeling toe te passen. Hierbij kiezen bestuur, burgers en bedrijfsleven gezamenlijk voor een (groei)model.

Visie

Kortom; een integrale visie op de economie in relatie tot de woningbouwontwikkeling en het in verhouding brengen van de visies op het gebied van ruimtelijke ordening en de bevolkingsaangroei.
De NieuwBouw regio Noord wil een transitie starten met als doel het maken van keuzes. Wij roepen hierbij op om een bijdrage te leveren. Samen moeten wij een integrale visie op Noord-Nederland ontwikkelen, waarbij de kernwaardes van het Noorden (rust en ruimte) en de economische ontwikkelingen in de vorm van werkgelegenheid, in verhouding worden gebracht met de geplande woningbouw voor de komende jaren. Want al deze geplande mooie woningen zullen alleen worden verkocht wanneer de mensen die er willen wonen, ook een goede baan kunnen hebben. U kunt uw reactie mailen naar De NieuwBouw regio Noord:
regio_noord@denieuwbouw.nl
Namens De NieuwBouw:
Joost Merema, Aeijolt Keuning, José van der Loop
www.denieuwbouw.nl

Reageer op dit artikel