nieuws

Bouwbedrijven laten afvalscheiding vaak sloffen

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers moeten bouwers verplichten om meer te doen aan afvalpreventie en afvalscheiding. Alleen dan kan de milieubelasting op bouwplaatsen en werven echt fors dalen.

Dat zegt de stichting Stimular, die onderzoek deed naar het milieugedrag van 140 middelgrote en kleine bouwbedrijven. De bouwnijverheid is jaarlijks goed voor 24 miljoen ton bouw- en sloopafval, zo’n 40 procent van de totale afvalproductie in Nederland. Met de afvoer en verwerking van het bouwafval is naar schatting 2,5 miljard euro per jaar gemoeid. “Veel aannemers vinden afval wel een belangrijk onderwerp”, zegt Stimular-onderzoeker Marlies Peschier. “Maar de aandacht ervoor verslapt snel als ze druk zijn met bouwen. De waan van de dag regeert op de bouwplaats.”
Volgens haar missen bouwbedrijven een constante prikkel om aan afvalbeheer te werken. “Het zou goed zijn als opdrachtgevers daar een rol in gaan spelen. Duurzaam inkopen is al een hot item bij overheden, afvalscheiding en -preventie zou dat ook moeten zijn.”
Overigens ziet Peschier wel al verandering ten opzichte van vijf jaar geleden. “De aandacht in de bouw voor afvalstromen is toegenomen, maar vooral doordat de afvalinzamelaars professioneler zijn gaan werken. Hun dienstverlening is verbeterd, waardoor de kosten ook veel inzichtelijker zijn geworden.”
Uit onderzoek van Stimular blijkt dat milieuzorg uiterst lucratief kan zijn. 140 Bouwondernemingen die op verzoek van de stichting maatregelen troffen, bereikten in een jaar tijd alleen al een besparing van bijna 600.000 euro.
Die winst werd onder meer behaald door inkoop van minder materialen en verpakkingen, scheiding van bouw- en sloopafval en energie- en waterbesparing. Daarnaast daalde het brandstofgebruik voor het vervoer. Het onderzoek toonde verder aan dat meer aandacht voor afval in de praktijk ook leidt tot een vermindering van het aantal ongevallen op de bouwplaats.
Voor het milieu betekent afvalpreventie minder uitstoot van schadelijke stoffen. Afvalscheiding maakt bovendien hergebruik van materialen mogelijk, waardoor grondstoffen en energie wordt bespaard.
Peschier: “Als het om besparingen gaat, zie je wel verschillen tussen bedrijven. Bouwers die actief zijn in grootschalige nieuwbouwprojecten kunnen meer besparen dan ondernemingen die zich richten op renovatieklussen in de stad. Daar is vaak maar weinig ruimte om bijvoorbeeld afval te scheiden.”
De ervaringen uit het onderzoek zijn verwerkt tot veertien praktische tips om de milieubelasting te verlagen. Die zijn door SBR gebundeld in de map Milieuzorg van bureau naar bouwplaats.

Reageer op dit artikel