nieuws

Zuidas-project haalt Van Reeth binnen

bouwbreed

De voormalig Vlaamse bouwmeester Bob van Reeth gaat de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van het Zuidas-project bewaken. Dat heeft de Zuidas Onderneming, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het kantorencentrum aan de zuidkant van Amsterdam, bekendgemaakt.

Met Van Reeth haalt de Zuidas Onderneming een absolute toparchitect als supervisor binnen. De Belg geldt in eigen land als de belangrijkste vernieuwer van de architectuur in Vlaanderen in de jaren zestig en zeventig.
Tegenwoordig is Van Reeth vooral in Nederland actief; met zijn architectenbureau AWG en als hoogleraar van de technische universiteit van Delft. In 2005 ontving de architect, die in 1998 werd benoemd tot de allereerste bouwmeester van Vlaanderen, in ons land een Koninklijke onderscheiding.
De Zuidas Onderneming krijgt intussen steeds meer vorm. Zo is Jan Stoutenbeek benoemd tot directeur. Hij was eerder al directeur van het projectbureau Zuidas. De directie zal verder nog versterkt worden met een financieel expert en een deskundige op het gebied van opdrachtgeverschap voor infrastructuur.
Kwartiermaker Jan Doets van het Zuidas-project en oud-wethouder van Amsterdam Duco Stadig worden commissaris van het ontwikkelbedrijf.

Veiling

De Zuidas Onderneming is nu nog in handen van de gemeente Amsterdam en het Rijk. Bedoeling is om 60 procent van de aandelen via een openbare veiling te verkopen aan financiële partijen. Tot en met 22 maart kunnen binnen- en buitenlandse bedrijven zich daarvoor inschrijven. Rond de zomer volgt dan de veiling. Aan inschrijvers worden relatief milde eisen gesteld: een netto-omzet van minimaal 50 miljoen euro, een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro en tenminste 250 werknemers in dienst.
ABN Amro, ING Real Estate, Rabobank, Fortis en BNG toonden in het verleden al belangstelling. Zij werden ook al geselecteerd door Amsterdam en het Rijk, maar doordat de opzet van het project met de tijd is gewijzigd, is een nieuwe Europese selectieprocedure noodzakelijk geworden.
Het Zuidas-project voorziet in de ondertunneling van de huidige infrastructuur tussen de RAI en het Olympisch Stadion. Daarmee wordt ruimte gewonnen voor met name kantoren, maar ook woningen. De totale kosten worden geraamd op zo’n 2 miljard euro.
Het Centraal Plan Bureau berekende onlangs dat vooralsnog de kosten van de tunnels hoger liggen dan de opbrengsten van de gronduitgifte.

Reageer op dit artikel