nieuws

VNG verwerpt kritiek commissie-Stevens

bouwbreed

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bestrijdt dat de lagere overheden onvoldoende werk maken van de vermindering van hinderlijke regels voor ondernemers.De VNG is verbaasd over de opvattingen van de commissie-Stevens. Deze commissie onder leiding van de hoogleraaar fiscale economie Leo Stevens constateerde in haar eindrapportage dat er bij de gemeenten nog een wereld te winnen is. Volgens Stevens doet het Rijk er goed aan gemeenten aan banden te leggen die naar hartenlust op nationale regels specifieke lokale regels plakken. De commissie vindt dat als uitgangspunt moet gaan gelden dat gemeenten geen “kop” op nationale regelgeving mogen zetten, tenzij ze goed kunnen motiveren waarom dat in dat specifieke geval nodig is.

De aanbeveling van de commissie is een trap tegen het zere been van de VNG. “De inperking van de gemeentelijke autonomie is een aantasting van het huis van Thorbecke”, aldus de VNG in een verklaring.
Volgens de VNG wordt er door gemeenten wel degelijk het mes gezet in overbodige regels en vergunningen. Dat het niet altijd in het voordeel van de ondernemers uitpakt komt omdat gemeenten ook rekening hebben te houden met de belangen van anderen dan ondernemers, aldus de VNG.

Reageer op dit artikel