nieuws

Ventilatie scholen nog niet aangepast

bouwbreed

De ventilatievoorzieningen op de basisscholen Aldoende en De Meerbrug bij Schiphol zijn nog steeds niet aangepast. In oktober oordeelde de VROM-inspectie dat de ventilatie aan de nieuwbouwnormen diende te voldoen.

Naar verwachting komt komende vrijdag de bouwvergunning rond. Volgens een schatting van Progis (Projectisolatie Schiphol) duurt het dan nog 14 weken voordat de nieuwe voorziening wordt opgeleverd. Metingen van onderzoeksbureau Piguillet wezen begin december uit dat de CO 2 -waarden in een aantal lokalen ruim twee keer zo hoog waren als wettelijk toegestaan. Het schoolbestuur van Aldoende heeft in januari tijdelijke mobiele ventilatieunits laten plaatsen. Daarmee blijven de lokalen binnen de CO 2 -norm. “De ramen moeten open om de vieze lucht naar buiten te krijgen, dus ideaal is deze situatie allerminst”, vindt Peter Leenhouts, lid van de Medezeggenschapsraad van Aldoende. “Deze tijdelijke voorziening is half janauri geplaatst en we weten nog steeds niet wanneer er een oplossing komt. Haarlemmermeer roept wel dat ze de gezondheid van de kinderen zo belangrijk vindt, maar er gebeurt niets.”
Volgens Remco Asselbergs van de gemeente Haarlemmermeer was Progis verantwoordelijk voor indienen van. “Twee keer bleken aanpassingen nodig. Die moeten worden getoetst en dat kost tijd.” Volgens hem had Progis al aan de slag kunnen gaan, bijvoorbeeld met bestellen van de materialen. “De basis van de bouwaanvraag was in orde. Maar Progis wil wachten tot de vergunning binnen is.” Volgens Progis is dit heel gebruikelijk. “Voordat we bestellen, willen we toestemming hebben”, licht Marjan Nijssen namens Progis toe. Begin december is een voorstel voor aangepaste ventilatie aan de schoolbesturen overhandigd, op 11 januari volgde de bouwaanvraag. “Vervolgens heeft de gemeente ons twee keer om uitleg en aanvullende informatie gevraagd: over de verdunningsfactor van de lucht, de stromingsrichting, de regelbaarheid en over de ventilatiecapaciteit.”

Meerbrug

Haarlemmermeer geeft komende vrijdag antwoord op de bouwaanvraag. Progis schat dat het dan nog 14 weken duurt eer de ventilatie gereed is, onder meer omdat het materiaal zes weken levertijd heeft. De Meerbrug heeft geen tijdelijke ventilatievoorziening. “Dat is de keuze van het schoolbestuur”, aldus Asselbergs. “Zolang geen sprake is van een gezondheidsbedreigende situatie, zijn wij niet verantwoordelijk.” Nico Scholten van Expertisecentrum Regelgeving Bouw vindt dit ‘onjuist’. “De gemeente is verplicht erop toe te zien dat in alle ruimten voor onderwijs, zodanige ventilatie is dat sprake is van een goed binnenklimaat.”

Reageer op dit artikel