nieuws

Unie van Waterschappen blij met regeerakkoord

bouwbreed Premium

De Unie van Waterschappen (UVW) is verheugd dat water een prominente plaats in het regeerakkoord heeft gekregen.

Dat heeft de UVW gisteren in een eerste reactie laten weten op het coalitieakkoord van het CDA, de PvdA en de ChristenUnie. “Hier is sprake van een trendbreuk”, aldus Kees Groothuis van de Unie. “Het blijft niet alleen bij mooie woorden. Er is ook daadwerkelijk geld beschikbaar om te werken aan het water en de kust. Het is winst dat water voor het eerst in jaren in de ruimtelijke omgeving weer een sturend element is.”
In het akkoord staat onder andere dat het nieuwe kabinet het watermanagement in Nederland, vooral door de veranderingen van het klimaat, opnieuw onder de loep wil leggen. “Daarbij horen het werken aan veilige dijken en versterking van de kustverdediging”, aldus de nieuwe coalitiepartijen.

Miljardenprogramma

De coalitiepartijen beloven dat de veiligheid tegen overstromingen zal worden verbeterd, de zwakke dijkvakken langs de kust worden aangepakt en dat het miljardenprogramma ‘Ruimte voor de Rivier’ zal worden uitgevoerd. Ook komt er een langetermijnstrategie voor de veiligheid tegen overstromingen. “Daarbij worden de jongste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek betrokken”, zo valt te lezen. CDA, PvdA en ChristenUnie willen extra inzetten op het kennis- en innovatiebeleid van sectoren waar Nederland traditioneel een vooraanstaande plaats in de wereld inneemt. Water valt daar onder. Zo blijft het Innovatieplatform bestaan, maakte Balkenende (CDA), tevens voorzitter van het platform, bekend. “Met bijzondere aandacht voor de deelgebieden zorg, energie en waterbeheer.”

Structureel

In totaal trekt het nieuwe kabinet de komende vier jaar 375 miljoen euro uit voor water en kust. Na 2011 moet er structureel 150 miljoen euro extra naar deltavraagstukken gaan, zo blijkt uit de financiële paragraaf van het akkoord. Daarmee zou in 2020 de gevraagde 1,6 miljard voor het verbeteren van de Nederlandse dijken worden gehaald. Een groot deel van de keringen voldoet nu niet aan de wettelijke norm.
De Unie van Waterschappen is blij dat explicitiet in het coalitieakkoord staat vermeld hoeveel geld extra wordt uitgetrokken voor het watervraagstuk. Wel vinden zij dat het financiële kader erg onduidelijk is waar het geld precies naar toe gaat. “Water en kust is nog te vaag. De concrete financiering moet dus nog wel beter worden ingevuld.” Balkenende, Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) zeiden gisteren dat dat juist de bedoeling is. Zij willen met het akkoord alleen de richting aangeven.

Reageer op dit artikel