nieuws

Topambtenaar pleit voor certificaat ontwikkelaar

bouwbreed

De overheid moet het Groene Hart koste wat kost beschermen, maar er is best wel plaats voor meer kleinschalige lintbebouwing, zodat ook mensen van buiten het gebied er kunnen wonen. Voorwaarde is wel dat gecertificeerde projectontwikkelaars die hebben bewezen kwaliteit te leveren in een waardevol gebied als het Groene Hart, aan de slag gaan.

Dat zegt vertrekkend directeur-generaal Ruimte Ineke Bakker in een gesprek met Cobouw . In de ogen van de topambtenaar van VROM mag er best ook voor mensen buiten het Groene Hart worden gebouwd mits die bouw bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de financiering daarvan. Het initiatief van de projectontwikkelaars verenigd in de Neprom biedt wat dat betreft volgens Bakker kansen omdat bouwopbrengsten worden ingezet voor groen.
Net als de projectontwikkelaars ziet Bakker mogelijkheden voor woningen op locaties die nu nog niet zijn aangewezen. Volgens haar kunnen er in het Groene Hart wellicht nog wel 10.000 woningen extra komen, boven op de al vastgestelde bouwopgave van ruim 35.000 woningen. Grote uitleglocaties zijn taboe; het moet gaan om plukjes woningen. “Mits je de kwaliteit bewaakt door alleen met bouwers die driebubbel gecertificeerd zijn te werken, kunnen er best lintjes komen van tien of twintig huisjes. En dan niet allemaal boerderettes, maar vooral kleine huizen met grote tuinen”, aldus Bakker. De opbrengsten – ze schat ze op zo’n half tot 1 miljard euro – moeten worden ingezet om de kwaliteiten van het landschap te versterken.
Het idee om in kwetsbaar gebieden zoals het Groene Hart alleen nog met gecertificeerde ontwikkelaars te werken is afkomstig van de voormalige VROM-minister Pieter Winsemius. Bakker is er erg enthousiast over en hoopt dat projectontwikkelaars, bouwers en overheid samen dit idee gaan uitwerken. Volgens haar kan het de gemeenten helpen bij wie “het vlees nu nog wel eens zwak is”. “Certificering kan een manier zijn om gemeenten te beschermen tegen mooie verhalen van projectontwikkelaars. De partijen stellen zich dan immers garant voor een bepaalde kwaliteit. Bedrijven die alleen maar uit zijn op winst op de grond kun je dan uitsluiten.”

Boerenbedrijven

Volgens de directeur-generaal ontkomt het Groene Hart er niet aan de deuren open te zetten voor de Randstad omdat de nabijheid van groen steeds belangrijker wordt voor een aantrekkelijk vestigingsmilieu. Wat haar betreft moet gebied sneller en beter toegankelijk worden voor recreërende Randstedelingen.
Het is ook in het belang van het Groene Hart zelf als de deur opengaat, omdat met het verdwijnen van de boerenbedrijven de levendigheid in het gebied afneemt. “Je zult nieuwe economische dragers moeten vinden om de openheid in het Groene Hart te kunnen behouden”, aldus Bakker.
Voor de topambtenaar staat vast dat het Groene Hart als geheel moet blijven bestaan. Om te voorkomen dat er nog meer aan de randen van dit “icoon” van Nederland wordt gesnoept, is volgens haar de tijd rijp om in te grijpen. “Je zou met een planologische bescherming een buffer tussen de steden en het Groene Hart moeten creëren. Een Gordel van Smaragd langs de randen, met struwelen en waterpartijen, zoals het vroeger was.”
Op pagina 3:
‘Kritiek op verrommeling Zuidvleugel is volkomen terecht’.

Reageer op dit artikel