nieuws

Steeds grotere roep om extra personeel

bouwbreed Premium

In de infrabouw neemt de stagnatie vanwege een gebrek aan personeel snel toe. In januari verdubbelde het oponthoud ten opzichte van december tot 9 procent.

In zijn maandelijkse conjunctuurmeting telt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid bij 7 procent van de bedrijven stagnatie door personeelstekort. In december klaagde nog slechts 5 procent van de directies over te weinig armslag.
Opvallend genoeg hadden talrijke ondernemers in januari nog meer last van het weer dan van een krap personeelsbestand. Een op de vijf bouwers noemt het onstuimige, natte weer als belangrijkste oorzaak van stagnatie. In de wegenbouw wijst zelfs bijna de helft van de bedrijven de weersomstandigheden aan als grootste lastpost.
De omvang van de orderportefeuille in de gww bleek eind januari met 0,2 maand verder gegroeid en komt nu uit op zeven maanden. De omvang van de orderportefeuille in de b & u nam met 0,1 maand toe tot 8,7 maanden.
De stijging komt geheel voor rekening van de deelsector woningbouw, waar de orderportefeuille groeide (+0,2 maand); in de utiliteitsbouw kromp de orderportefeuille (-0,1 maand). Voor de totale bouwnijverheid bleef het niveau van de orderportefeuille in januari gelijk aan dat van vorige maand: 8,3 maanden.

Werkvoorraad

I n de conjunctuurmeting van het EIB geeft drie kwart van de bedrijven aan de werkvoorraad normaal te vinden voor de tijd van het jaar. Het aandeel bedrijven dat de orderportefeuilles als dik beoordeelt (18 procent) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (8 procent).
In de b&u verwacht bijna een kwart van de bouwbedrijven dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen. Slechts 2 procent van de bedrijven in deze sector denkt dat het personeelsbestand zal slinken. In de gww denkt 21 procent van de bedrijven dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal toenemen. Ook hier zijn er nauwelijks bedrijven die verwachten dat zij personeel moeten laten gaan (1 procent); in de wegenbouw is er zelfs geen enkel bedrijf die dit v oorspelt.

Afzetprijzen

Iets meer dan twee derde van de bedrijven in de b&u verwacht een stijging van de afzetprijzen. In de gww geldt dit voor ruim een derde van de bedrijven. Geen enkel bouwbedrijf verwacht de komende periode een daling van de prijzen.

Reageer op dit artikel