nieuws

Rotterdamse haven zoekt partners voor pijpleidingen

bouwbreed

Havenbedrijf Rotterdam wil nog veel meer pijpleidingen laten aanleggen voor transport van gassen en vloeistoffen. Daarvoor zoekt het bedrijf marktpartijen die mee willen doen.

Nu al worden pijpleidingen toegepast voor transport van goederen uit de Rotterdamse haven naar het achterland. Maar nog te veel gaat over de weg, waardoor de Rotterdamse haven vreest dat de groei uiteindelijk geremd gaat worden door de toenemende congestie op de wegen rond de havenstad.
Daarom denkt het havenbedrijf in eerste instantie aan pijpleidingen voor het vervoer van industri ë le gassen, olie en waterstof naar de havens van Antwerpen en mogelijk Amsterdam.
Voor Rotterdam is het bepaald geen nieuw fenomeen. De bekende navo-leidingen voor kerosine en de multicore-leiding van het havenbedrijf en Vopak tussen Europoort en Pernis zijn voorbeelden. Maar dat is in de visie van het Havenbedrijf nog onvoldoende.

Co 2 -leiding

B ehalve aan dit soort leidingen denkt het havenbedrijf ook aan een speciale CO 2 -leiding van raffinaderijen en elektriciteitscentrales naar lege gasvelden. Het Havenbedrijf ziet wat dit betreft kansen in het regeerakkoord. Daarin staat dat de uitstoot van kooldioxide met 30 procent moet zijn teruggedrongen. Onder meer afvangen van het gas en opslag zijn dan een oplossing. “Dat in Rotterdam veel CO 2 wordt geproduceerd, biedt juist kansen voor grootschalige reductie van de uitstoot ervan. Het Havenbedrijf wil de komende jaren een voortrekkersrol vervullen in het samen met overheden en bedrijfsleven opzetten van een programma hiertoe. Maar dat zal niet lukken zonder startbijdrage van het Rijk”, vindt president-directeur Hans Smits.
Hij wil dan ook dat het Rijk 400 miljoen bijdraagt aan het project, waarin ook het vervoer van de kooldioxide naar lege gasvelden is inbegrepen. Daartoe is onlangs een haalbaarheidsstudie in gang gezet door het Havenbedrijf.

Maasvlakte

D e aanleg van pijpleidingen wordt
prangender naarmate de Tweede Maasvlakte dichterbij komt. Nu al is bekend dat de investeringen in de A15 tot 2020 al onvoldoende zijn.
Nu de Wereld Handels Organisatie WTO heeft voorspeld dat de wereldhandel tussen 2005 en 2020 zal verdubbelen, heeft dat gevolgen voor de Rotterdamse haven en de druk op het wegennet.
De aanleg van de Tweede Maasvlakte voegt daar nog het nodige woon-werkverkeer aan toe. Op termijn levert die directe werkgelegenheid aan 15.000 mensen. Die zullen ongetwijfeld ook van de wegen gebruik gaan maken.
Nu al is de A15 in drukke tijden opstelgebied voor vrachtwagens die wachten op de containers van ECT en APM. Dat zal in de toekomst alle en maar erger worden.

Reageer op dit artikel