nieuws

Raalte vecht tegen claim aannemer

bouwbreed

De gemeente Raalte heeft volgens de Zwolse rechtbank een opdracht voor rioleringswerk in het buitengebied ten onrechte niet gegund aan Temmink Infra.

De gemeente – die een forse schadeclaim boven het hoofd hangt – is het niet met de uitspraak eens en gaat in hoger beroep.
De rechtbank signaleert onrechtmatigheden in de aanbestedingsprocedure. Temmink zou op het verkeerde been zijn gezet doordat niet voldoende duidelijk was volgens welke gunningscriteria de verschillende aanbiedingen worden beoordeeld.
De gemeente stelt echter dat de rechter zich heeft gebaseerd op jurisprudentie die er nog niet was ten tijde van de aanbesteding en die bovendien inmiddels alweer is ingehaald door andere. Ook de berekening die volgens de rechtbank had moeten leiden tot de keus voor Temmink wordt betwist.
Voor ongeveer 1000 aansluitingen in het buitengebied werd in de periode 2003-2004 een innovatieve aanbestedingsprocedure toegepast volgens de methode design & construct. De inschrijvers zijn beoordeeld volgens een aantal criteria die moest leiden tot het beste en tevens meest economische aanbod.
Dat beste aanbod kwam volgens de gemeente niet van de laagste inschrijver maar van de derde van de vijf, KWS. Die kwam op ruim 6 miljoen euro uit, terwijl Temmink met ongeveer 4,5 miljoen toch een minder gunstige bieding zou hebben gedaan. De prijs is opgebouwd uit een aantal posten, die afzonderlijk zijn beoordeeld.
Tenzij de gemeente het juridische gevecht in haar voordeel weet te beslechten, kan Temmink rekenen op een schadevergoeding die in een nader te bepalen procedure moet worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel