nieuws

Prijs en kwaliteit bepalen toepassing betonnen damwand

bouwbreed

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard biedt in het bestek voor de dijkversterking van 5 kilometer tussen Lekkerkerk en Bergambacht de mogelijkheid voor gebruik van betonnen damwanden. Het is aan de markt om de prijs ten opzichte van stalen damwand interessant te houden.

Alle betrokkenen bij de proef met vezelversterkte betonnen damwanden van Spanbeton hebben in een evaluatiegesprek unaniem vastgesteld dat het bij de betonnen damwanden om ‘een zeer kansrijke ontwikkeling’ gaat. In het gesprek zijn de rapporten en ervaringen van betrokkenen aan de orde geweest. De overtuiging leeft bij betrokkenen dat betonnen damwanden breder toepasbaar zijn dan alleen voor dijkverzwaringen zoals in de proef bij Schuwacht in de gemeente Lekkerkerk.
“Er is nog wel wat te ontwikkelen bij de betonnen damwand”, nuanceert Yvo de Zwart van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. “Maar de afweging tussen gebruiken van betonnen of stalen damwand wordt steeds moeilijker omdat de verschillen steeds verder afnemen.”
Binnen het hoogheemraadschap is nog overleg gaande over hoe de ontwikkeling meegenomen zal worden bij de versterking van een dijkvak van 5 kilometer lengte tussen Lekkerkerk en Bergambacht.
Het is wel de bedoeling de aannemer in het komende RAW-bestek voldoende vrijheid te bieden om voor betonnen damwand te kiezen. Maar het is aan de markt om met de prijsstelling een kansrijke ontwikkeling om te zetten in een concurrerend product.
Duidelijk moet echter zijn dat het bij dijkversterkingen niet alleen om een technisch sommetje gaat. Het gaat het hoogheemraadschap erom de versterking te realiseren tegen de laagste maatschappelijke kosten. Om een goede keus te kunnen maken moet goed gekeken worden naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Reageer op dit artikel