nieuws

Opnieuw gebreken bij Prins Clausbrug Utrecht

bouwbreed Premium

Uit een vertrouwelijk inspectierapport voor de gemeente Utrecht blijkt dat de drie jaar oude Prins Clausbrug opnieuw kampt met gebreken. De lokale PvdA-fractie concludeert dat bij de bouw verkeerde materialen zijn gebruikt en dat de constructie onjuist is uitgevoerd.

“De gevonden gebreken veroorzaken geen onveilige situaties, maar zorgen voor extra onderhoud en dus extra kosten”, zegt PvdA-fractielid Klaas Gravesteijn. “Het gaat bijvoorbeeld om de onderhoudslift in de pyloon. Die is afgekeurd en mag niet worden gebruikt.” Daarnaast zou door een ontwerpfout de hemelwaterafvoer sneller verstopt raken en vaker moet worden gereinigd en zouden bepaalde coatings nu al roesten.
Naar aanleiding van het inspectierapport van BAM Multiconsult heeft Gravesteijn samen met fractiegenoot Bert van der Roest schriftelijke vragen gesteld aan het college. Daarin wijst hij de design&construct-contractvorm aan als achterliggende oorzaak van de mankementen.
“Design&construct leidt tot een slechtere kwaliteit, omdat er geen fysieke controle plaatsvindt op de bouwplaats”, aldus Gravesteijn. “De opdrachtgever controleert de kwaliteit pas na de oplevering. Dan is het veel moeilijker om bezwaar te maken en extra kosten op de aannemer te verhalen.”
Een aannemerscombinatie van CFE Beton- en Waterbouw en het Belgische Victor Buyck Steel Construction bouwde de tuibrug over het Amsterdam-Rijnkanaal naar een ontwerp van architect Ben van Berkel. Volgens de garantie, die nog loopt tot december 2008, komen alle kosten als gevolg van technische problemen voor rekening van de aannemerscombinatie. Een woordvoerder van CFE liet weten pas vorige week het half jaar oude inspectierapport te hebben ontvangen. Hij noemt de conclusie van de PvdA voorbarig. “Het is nog helemaal niet duidelijk of de gebreken zijn ontstaan door fouten van de aannemer. Dat wordt nog onderzocht.” Ook de relatie die PvdA legt tussen kwaliteit en een design&construct-contract noemt hij pertinente onzin.

Corrosie

De Prins Clausbrug, die sinds mei 2003 de Vinex-wijk Leidsche Rijn met het oude Utrecht verbindt, vertoonde in maart 2006 ook al gebreken. De kunststofkokers, die de stalen tuidraden tegen corrosie beschermen, bleken niet goed te functioneren, waardoor vocht in de mantelbuis terecht kon komen.
De Utrechtse PvdA-fractie stelde toen eveneens schriftelijke vragen. Daarbij werd de kwaliteit van al het werk van CFE/Victor Buyck ter discussie gesteld, omdat de aannemer ook betrokken was bij problemen met andere kunstwerken.
Het college antwoordde destijds geen reden te zien voor een diepgaand onderzoek. “Er is geen causaal verband te noemen tussen de geconstateerde gebreken en de contractvorm of de mate van toezicht.”
De antwoorden op de nieuwe PvdA-vragen worden op 6 maart verwacht. Tot die tijd wil de gemeente Utrecht niet reageren op de inhoud van het inspectierapport, omdat het de basis vormt voor de onderhandelingen met de aannemerscombinatie over welke gebreken wel of niet binnen de garantie vallen.

Reageer op dit artikel