nieuws

NVB-voorzitter: Stop met dogma compacte stad

bouwbreed

Nederland moet afstappen van het doorgeschoten verstedelijkingsbeleid en meer groene bouwlocaties ontwikkelen. Dit vindt voorzitter Jo Goossens van de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB.

“Het huidige verstedelijkingsbeleid is niet goed voor de stad zelf. Meer woningen in bestaand stedelijk gebied proppen, betekent dat de kwaliteit van onze steden uiteindelijk geweld wordt aangedaan”, aldus Goossens. Behalve dat het leidt tot nog meer problemen als parkeerdruk, geluidsoverlast en fijn stof betekent het ook verlies aan groen en stadsparken.
“Volgens de Raad voor het Landelijk gebied zitten veel Nederlandse steden al ver onder de vereiste groennorm van 75 vierkante meter groen per woning. Door het restrictieve beleid dreigen zij binnenkort nog een 20 procent groen te verliezen”, meent Goossens.
Hij vindt dan ook dat in plaats van verhoging van het aantal woningen per hectare gewerkt moet worden aan minder woningen. “Soms is de kwaliteit van een stad te verbeteren door verdichting. Maar vaker door juist niet te verdichten, maar door ruimte te geven aan groen, water en andere vormen voor stedelijke recreatie. Nu gaan we bij herstructurering te snel uit van verdichting”, vindt de NVB-voorzitter.

Huizenprijzen

Het is een van de vijf redenen waarom volgens de NVB het verstedelijkingsbeleid op de helling moet. Een tweede reden is dat de huizenprijzen verder omhoog gaan als het concentratiebeleid wordt voortgezet. Daarvan hebben starters op de woningmarkt het meeste las t.
“Allerlei oorzaken, zoals lage hypotheekrente of het meerekenen van het partnerinkomen, worden voor de prijsstijging aangedragen, maar dat is niet het belangrijkste. Terwijl de pure bouwkosten van een nieuwe modale koopwoning sinds 1997 met 30 procent is gestegen, steeg de prijs van de grond met ruim 240 procent. Dat is de prijs die we met z’n allen zijn gaan betalen voor het welbewuste beleid van schaarste aan bouwgrond. Ook is het de prijs voor ons gesuste geweten dat we Nederland niet volbouwen”, aldus Goossens.
Het is een vals argument dat Nederland zou worden volgebouwd. Het percentage bebouwd gebied bedraagt nu voor heel Nederland 11 procent, waarvan 5 procent woningen. Het percentage bebouwd zal in 2040 12 procent bedrage. “Of we daar de woningen die we nog toevoegen, dicht op elkaar bouwen of wat ruimer situeren, maakt weinig uit. In het midden van deze eeuw scheelt dat hooguit een half procentje ruimtebeslag”, vindt de NVB-voorzitter.
Hij bepleit daarom een beleid dat in samenhang kijkt naar binnensteden, randen van steden en buitengebieden.

Reageer op dit artikel